UDVALG

Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

13-06-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-06-2017 18:06:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 13. juni 2017
2. Vækst i Jyderup
3. Evaluering og anbefalinger - Lukket punkt
4. Beslutning om at få udarbejdet en potentialeafklaring af boligmarkedet i Holbæk Kommune
5. Eventuelt1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 13. juni 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet den 13. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Dagsorden til møde i Projektudvalget for Vækst den 13. juni kl. 15.30 – 18.30 er:
 
1) Beslutningspunkt: Vækst i Jyderup /ved Kurt Næsted
2) Beslutningspunkt (lukket punkt): Evaluering og anbefalinger fra Vækstudvalget /ved Kurt Næsted
3) Beslutning om at få udarbejdet en potentialeafklaring af boligmarkedet i Holbæk Kommune /ved Kristian Nabe-Nielsen
4) Evt.
 
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2.
2. Vækst i Jyderup

Vækst i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Udvalget beslutter, om udvalget vil afsætte midler til styrkelse af væksten i Jyderup by.

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget har tidligere støttet udviklingen i de lokale byer (Tølløse og Mørkøv) ved at afsætte midler til lokalt initierede projekter.
 
Dialogen med lokale aktører fra Jyderup har nu ført frem til konjunkturerne af et projekt, som skal styrke udvikling og vækst i Jyderup by. Inspireret af Byforum i Holbæk by ønsker man i Jyderup at løfte og fokusere udviklingen i Jyderup by.
 
Vækstudvalget anmodes derfor om at tage stilling til, om udvalget vil afsætte et rammebeløb 50.000 kr. i 2017 med henblik på at støtte udviklingen i Jyderup by.
 
Midlerne kan udmøntes på baggrund af en konkret ansøgning fra de lokale aktører Jyderup, som der har været dialog med. Ansøgningen skal bl.a. vurderes for at sikre, at projektet ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten – og ambitionerne i Vækstpolitikken.
 
Såfremt udvalget vælger at afsætte midler, kan udvalget få forelagt projektet på udvalgets august møde for et endeligt tilsagn. Udvalget kan også bemyndige administrationen til – indenfor det afsatte beløb, kommunalfuldmagten og Vækstpolitikken – at færdiggøre projektet.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 13-06-2017
Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med ansøgningen i dialog med Jyderup, så udvalget kan se den endelige ansøgning. Som udgangspunkt er udvalget positivt indstillet.
 
Den kortfattede projektbeskrivelse, som Jyderup havde fremsendt, er vedlagt referatet.


caseno16-54312_#4228084_v1_bilag til møde 13. juniansøgning projektkoordinator.msg

Bilag

bilag til møde 13. juni:Ansøgning "projektkoordinator"


3. Evaluering og anbefalinger - Lukket punkt
4. Beslutning om at få udarbejdet en potentialeafklaring af boligmarkedet i Holbæk Kommune

Beslutning om at få udarbejdet en potentialeafklaring af boligmarkedet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
 
Projektudvalget for Vækst
 
Beslutningspunkt

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Vækstudvalget beslutter at få udarbejdet en potentialeanalyse af boligmarkedet i Holbæk

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes hovedformål med at få udarbejdet en potentialeanalyse, er at få et værktøj som kommunen kan bruge til at opnå højere priser og flere kvalificerede bydere, når kommunen udbyder kommunalt ejede grunde, der skal sælges til by- og boligudvikling.
 
Flere af de mulige udviklere og investorer som Holbæk Kommune har haft møder med i de sidste måneder har direkte efterspurgt en potentialeanalyse, der beskriver hvordan man forventer at demografien udvikler sig - og hvad det betyder for boligmarkedet. Dette er information, der er meget efterspurgt blandt investorer da det giver dem mere sikkerhed for hvordan udviklingen på boligmarkedet kommer til at være. Hvis de har denne viden mindsker de deres risiko ved at investere i et udviklingsprojekt, hvilket alt-andet-lige vil gøre flere investorer mere positive i forhold til at investere i udviklingen af Holbæk.
 
En potentialeanalyse kan blandt andet dokumentere hvilke målgrupper der i dag søger til kommunen, og hvad deres boligkrav er. Herunder målgruppernes prisfølsomhed og betalingsvillighed i forhold til boligvalg både i forhold til ejerbolig- og lejemarkedet.  Med andre ord analyseres målgruppernes ”evne og vilje” til at købe eller leje en bolig i Holbæk Kommune.
 
Potentialeanalysen vil afdække de følgende parametre:
 
Potentiale for kommende efterspørgsel i Holbæk Kommune:
- Volumen (antal enheder)
- Ønsker til størrelse
- Ønsker til typer (villa, rækkehuse, lejligheder)
- Enhedsprisniveau
- Sammenligning med historisk udvikling (udbud + realiseret salg)
 
Rekruttering:
- Hvor kommer de relevante målgrupper fra - rekrutteringsopland (oprindelse).
 
Konkurrerende områder:
- Hvilke andre områder og kommuner er Holbæk Kommune i konkurrence med?

Økonomiske konsekvenser
Potentialeanalysen inklusiv en præsentation af hovedkonklusionerne kan udføres af firmaet Exometric for 65.000 kr. ekskl. moms.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 13-06-2017
Vækstudvalget besluttede at få udarbejdet en potentialeanalyse af boligmarkedet i Holbæk Kommune.
5. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Evt) med det sædvanlige bilag: budgetoversigten

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 13-06-2017
Intet af beslutte.
 
Der er til referatet tilføjet et bilag: et brev fra LAG-småøerne med tak for støtte.


caseno16-54312_#4220955_v1_væu budget 13. juni bilag til evt).pdf
caseno16-54312_#4228089_v1_bilag til ref anmodning om støtte til lag småøerne orø - lag_smaaoerne_stoette.pdf.pdf

Bilag

VÆU budget 13. juni bilag til evt)
bilag til ref: Anmodning om støtte til LAG Småøerne / Orø - LAG_Smaaoerne_stoette.pdf