UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Stenhus Gymnasium, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

08-12-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-12-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 8. december 2015
2. Drøftelse af uddannelse som vækstgenerator i Holbæk1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 8. december 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Dagsorden til Vækstudvalgets møde den 8. december:
 
Mødet holdes på Stenhus Gymnasium, Stenhusvej 20, 4300 Holbæk.  Mødet starter kl 15.30, og foregår i mødelokale D10. (Der vil være fælles afhentning ved hovedindgangen for at minimere chancen for, at nogen farer vild på vejen frem)
 
  1. Intro ved Per Henrik Farbøl (kl 15.35 – 15.50)
 
  1. Drøftelse: uddannelse som vækstmotor i Holbæk - Uddannelse er en forudsætning for fremtidens vækst og velstand. Vækstudvalgets drøftelse tager afsæt i et oplæg fra administrationen om hvorfor og hvordan uddannelse er relevant i en vækstdagsorden. Udvalget skal herefter bl.a. drøfte hvem man ønsker at samarbejde med for at styrke uddannelse som vækstmotor samt hvilke konkrete indsatser udvalget ønsker at arbejde nærmere med i 2016.  Julie Becher, chef for ’uddannelse til alle unge’ (15.50-16.50), inklusiv drøftelser.
 
  1. Drøftelse af idekatalog med kriterier til vækstpuljerne, Lotte Søndergaard Møller (16.50- 17.10)
 
  1. Drøftelse: Præsentation af indsatsen på branding af Karen Breiner Nielsen, Kommunikation (17.10-18.00)
 
  1. International Strategi – og optakt til Byrådets temamøde, Jesper Møller (18.00-18.15) (bilag sendes pr mail)
 
  1. Oplæg om Regeringens Vækststrategi, Lotte Søndergaard Møller (18.15-18.30)

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 08-12-2015
1) Intro ved Per Henrik Farbøl:
Per præsenterede Stenhus Gymnasium, mål og ambitioner for skolen og eleverne – herunder den særlige internationale profil. Eleverne kommer fra meget forskellige kulturelle, sociale og etniske baggrunde.
Pers oplæg vedlægges referatet.

2) Drøftelse: uddannelse som vækstmotor i Holbæk, Julie Becher, chef for ’uddannelse til alle unge’ og Emil Erichsen.
Julie og Emil fremlagde oplægget, som medsendes referatet. Udvalget drøftede herefter mulighederne for Vækstudvalgets muligheder i forhold til uddannelsesområdet.
Udvalget besluttede, at uddannelsesområdet igen – og denne gang med mere konkrete forslag til initiativer og muligheder – skulle på udvalgets dagsorden den 9. februar 2016, med henblik på eventuelle anbefalinger til Byrådet.

3) Drøftelse af idekatalog med kriterier til vækstpuljerne, Lotte Søndergaard Møller: Udvalget drøftede og tiltrådte kriterierne – dog vil ansøgningsfristerne blive tilpasset, så de hænger bedre sammen med udvalgets mødedatoer.

4) Drøftelse: Præsentation af indsatsen på branding af Karen Breiner Nielsen og Henrik Hyldgaard Schmidt, Kommunikation:
Udvalget drøftede oplægget, og tiltrådte forslaget om ’den store pakke’. Branding kommer på til mødet den 18. januar 2016.
Oplægget sendes ud med referatet.

5) International Strategi – og optakt til Byrådets temamøde, Jesper Møller:
Den internationale strategi bliver sendt til Byrådet/temamødet i dets nuværende form.

6) Oplæg om Regeringens Vækststrategi, Lotte Søndergaard Møller:
Oplægget blev hurtigt præsenteret.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3544821_v1_regeringstrategi bilag.pdf
caseno14-4378_#3544822_v1_ - bilag til punkt 6 - notat - vækst og udvikling i hele danmark.pdf.pdf
caseno14-4378_#3546547_v1_ stenhus oplæg.pdf.pdf
caseno14-4378_#3546546_v1_udannelse som vækstgenerator.pdf.pdf

Bilag

regeringstrategi bilag
- Bilag til punkt 6 - Notat - Vækst og udvikling i hele Danmark.pdf
stenhus oplæg.pdf
Udannelse som vækstgenerator.pdf


2. Drøftelse af uddannelse som vækstgenerator i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalget, Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
Udvalget drøfter uddannelse som Vækstgenerator

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommunes Vækstpolitik fra april 2015 er Uddannelse som vækstgenerator udvalgt som et indsatsområde.
 
Uddannelse er en forudsætning for fremtidens vækst og velstand. Uddannelse er godt både for den enkelte, for samfundet og for kommunekassen.
 
Vækstudvalgets drøftelse tager afsæt i et kort oplæg fra administrationen om hvorfor og hvordan uddannelse er relevant i en vækstdagsorden. Udvalget skal herefter bl.a. drøfte hvad der er vækstudvalgets rolle, hvem man ønsker at samarbejde med for at styrke uddannelse som vækstgenerator samt hvilke konkrete indsatser udvalget ønsker at arbejde nærmere med i 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 08-12-2015
Julie og Emil fremlagde oplægget, som medsendes referatet. Udvalget drøftede herefter mulighederne for Vækstudvalgets muligheder i forhold til uddannelsesområdet.
Udvalget besluttede, at uddannelsesområdet igen – og denne gang med mere konkrete forslag til initiativer og muligheder – skulle på udvalgets dagsorden den 9. februar 2016, med henblik på eventuelle anbefalinger til Byrådet.

Referat
Sagsfremstilling