UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 i Nyt Mødecenter, Kanalstræde 2, 4

STARTTIDSPUNKT

09-11-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-11-2015 19:30:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 9. november 20151. Møde i Projektudvalget for Vækst den 9. november 2015

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mødet den 9. november kommer vidt omkring – og for at nå hele vejen rundt, er mødet (efter aftale med Kurt Næsted) udvidet med en time, så I samlet set får 4 timer – og aftensmad.
 
I vil dels få en række oplæg til de videre politiske drøftelser, dels er der helt konkrete ansøgninger, som I skal vurdere.
 
Drøftelser:
  1. Oplæg om den internationale strategi (Jesper Møller), som forberedelse til Byrådets temadrøftelse (50 min)
  2. Oplæg om udbud (Ole Lollike): hvordan bliver vi bedre til at bruge udbudsmulighederne? (50 min)
  3. Plan- og udviklingstrategien, evt inkl. Byrumsplan (Jesper Møller) (½ time)
  4. Oplæg om indsatsen på Orø og Økonsulenten (Sune Nielsen) (½ time)
  5. Udviklingsmuligheder i Ugerløse (Lotte Højgaard) (10 min)
 
Beslutninger:
  1. Forslag til mødedatoer i 2016 (bilag) (10 min)
  2. Ansøgninger – herunder indledende drøftelser af kriterier for tildeling:
a. Bogprojekt (10 min)
b. Fælleshus i Tølløse (10 min)
c. Orø-video (10 min)
d. Arenakoncert (20 min)
  1. Evt.: Kort orientering om COWI’s befolkningsanalyse – og IrisGroup’s analyse af den lokale erhvervsservice (Jesper Møller) (10 min)
 
Bilag:
1)         Notat om udviklingsmuligheder i Ugerløse, 2 bilag
2)         Forslag til udvalgets møder i 2016
3)         Ansøgning om bogprojekt
4)         Fælleshus i Tølløse
5)         Orø-video
6)         Arenakoncert
 
Derudover vil I modtage korte ’status/baggrundsnotater’ til punkterne 1-4  vel inden mødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-11-2015
 
Referat:
Drøftelser:
 
1) Oplæg om udbud (Ole Lollike)
 
Drøftet: Udvalget vil gerne arbejde videre med kriterierne og snitfladerne. Det er vigtigt med dialog med markedet, og vigtigt at holde de standarder, som er politisk vedtaget til den rigtige pris. Økonomiudvalget har udpeget to potentialeområder, der skal arbejdes videre med i Vækstudvalget, nemlig kantinerne og vej&park
 
2) Oplæg om den internationale strategi (Jesper Møller og Christian Scharf-Laurvig)
 
Drøftet:
Målgruppen er primært borgerne og virksomhederne – og Holbæk Kommune som organisation;
Indsatsområder: Erhvervsliv, uddannelser, kultur, vidensdeling, Europa, Kina, turisme.
Der er brug for en vækst- og effektvurdering. Mulighederne og potentialerne skal afsøges, hvem kan og vil; hvad er vi villige til – og hvad har vi modet til? På baggrund af drøftelserne arbejder administrationen videre med et oplæg til Vækstudvalgets ekstraordinære møde den 30. november.
 
3) Plan- og udviklingsstrategien, evt. inkl. Byrumsplan (Jesper Møller)
 
Drøftet: PUS præsenterede temaer (attraktive steder, godt sted at leve og job), som politikerne udvikler ud fra. De temaer, som Vækstudvalget dribler med, er de, som skal generere vækst. Politikerne sætter retningen.
Udvalget bad om en status på, hvad udvalget har lavet – og skal lave i 2016 for at skabe et overblik.
 
4) Oplæg om indsatsen på Orø og Orøkonsulenten (Sune Nielsen og Claus Westergaard)
 
Drøftet: Sune præsentrede sit oplæg – der bl.a. indeholdt refleksioner over effektmålene, som var opstillet i forbindelse med beslutningen om at igangsætte indsatsen med en økonsulent (projektet varer til december 2016).
Udvalget pointerede, at det var vigtigt, at der skal indarbejdes medfinansiering fra andre end kommunen, hvis der skal søges om støtte igen.
 
5) Udviklingsmuligheder i Ugerløse (Lotte Højgaard) (På grund af tidnød sendes et notat- der også sendes til hele byrådet).
 
6) Forslag til mødedatoer i 2016:
 
Der udsendes ny version med referatet.
 
7) Ansøgninger – herunder indledende drøftelser af kriterier for tildeling:
 
Administrationen blev bedt om at lave et udkast til, hvilke kriterier ansøgninger skal opfylde. Udkastet skal drøftes på det ekstraordinære møde den 30. november.
Udvalget havde modtaget fire ansøgninger:
a. Bogprojekt: Udvalget drøftede ansøgningen, og hovedparten af udvalget fandt, at der ikke var tilstrækkeligt vækstpotentiale i projektet, hvorfor der gives afslag på ansøgningen.
b. Fælleshus i Tølløse: Udvalget drøftede ansøgningen og efterlyste bedre begrundelser for, hvordan huset skaber vækst. Ansøgningen indstilles til afslag – men opfordres til at undersøge mulighederne i Lokalforums midler for Tølløse.
c. Orø-video: Vækstudvalget fandt, at kommunen med investeringen i Orø-konsulenten støtter udviklingen på Orø. Derfor tildeles ansøgningen afslag.
d. Arenakoncert: Oplæg med Jørn Hedemand og Kenneth Nybjerg fra Dynamo Holbæk:
 
Udvalget støtter ansøgningen (Kurt Næsted, Henrik Mosbæk, Steen Klink var for at imødekomme ansøgning, Søren Stavnskær imod, fordi han ikke kan se vækstperspektivet i forhold til beløbets størrelse; Lars Dinesen og Marie Friis deltog ikke)
 
8) Evt.: Kort orientering om COWI’s befolkningsanalyse – og IrisGroup’s analyse af den lokale erhvervsservice (Jesper Møller) (Udsat).
 
Det ekstraordinære møde den 30. november rykkes, så det starter kl 14 og slutter kl 17. Den foreløbige dagsorden er
1) Drøftelse af udkast til kriterier
2) Drøftelse af International Strategi
3) Orienteringspunkter:
a) status Fødevarecenter/satsning;
b) Biogasanlæg;
c) COWI-befolkningsanalyse og IrisGroup’s analyse af den lokale erhvervsservice

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3485078_v1_ugerløse bilag 1.pdf
caseno14-4378_#3485076_v1_ugerløse.pdf
caseno14-4378_#3485067_v1_sagsfremstilling 4 ansøgninger.pdf
caseno14-4378_#3485063_v1_politisk mødekalender 2016. væu.pdf
caseno14-4378_#3485113_v1_budget peter olesen.pdf
caseno14-4378_#3485101_v1_ansøgning til projektudvalget for vækst.pdf
caseno14-4378_#3485091_v1_ansøgning orø.pdf
caseno14-4378_#3485086_v1_væu - ansøgning - dynamo holbæk - 1.1.pdf
caseno14-4378_#3485073_v1_udtalelse holbækbog.pdf
caseno14-4378_#3490860_v1_is - bilag - tidslinje over venskabsbysudviklingen - væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490849_v1_is - bilag - strategiskabelon - væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490840_v1_is - bilag - baggrund og cases - væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490034_v1_orø bidrag til vækstudvalgets møde - projektbeskrivelse - turismeudvikling på orø.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490030_v1_orø bidrag til vækstudvalgets møde - status - økonsulent på orø.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490036_v1_væu dagsordenspunkt orientering om ny udbudslov fra sagsnr. 1554677 er videreført til kø - notat.pdf
caseno14-4378_#3490020_v1_udbud oplæg til vækstudvalgets møde den 9. november 2015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490972_v1_pus - sagsfremstilling - væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490962_v1_pus - pejlemærke - gode steder at bo.pdf.pdf
caseno14-4378_#3490943_v1_pus - pejlemærke - flere jobs.pdf.pdf
caseno14-4378_#3456520_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf
caseno14-4378_#3508506_v1_ is væu ref - 2015.11.09.pdf.pdf
caseno14-4378_#3508500_v1_ udbudoplæg til vækstudvalget 091115.pdf.pdf
caseno14-4378_#3508499_v1_dynamo oplæg til væu 9.nov.pdf
caseno14-4378_#3508495_v1_ pus - pp - 2015.11.09 - flere jobs og et godt sted at bo - væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3508493_v1_politisk mødekalender 2016. væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3508492_v1_ ø-konsulent på orø - status.pdf.pdf
caseno14-4378_#3456505_v1_væu - bilag - pus-kerneopgaver-effektmål.docx.docx

Bilag

Ugerløse Bilag 1
Ugerløse
sagsfremstilling 4 ansøgninger
Politisk mødekalender 2016. VÆU
Budget Peter Olesen
Ansøgning til Projektudvalget for vækst
Ansøgning Orø
VÆU - Ansøgning - Dynamo Holbæk - 1.1
Udtalelse Holbækbog
IS - Bilag - Tidslinje over venskabsbysudviklingen - VÆU.pdf
IS - Bilag - Strategiskabelon - VÆU.pdf
IS - Bilag - Baggrund og cases - VÆU.pdf
Orø Bidrag til vækstudvalgets møde - Projektbeskrivelse - turismeudvikling på Orø.pdf
Orø Bidrag til vækstudvalgets møde - Status - Økonsulent på Orø.pdf
VÆU Dagsordenspunkt: "Orientering om ny udbudslov" fra sagsnr. 15/54677 er videreført til kø - Notat om dialog mv. udbudslov.pdf
udbud Oplæg til Vækstudvalgets møde den 9. november 2015.pdf
PUS - Sagsfremstilling - VÆU.pdf
PUS - Pejlemærke - Gode steder at bo.pdf
PUS - Pejlemærke - Flere jobs.pdf
Udviklingsstrategi.pdf
IS VÆU ref - 2015.11.09.pdf
udbudoplæg til Vækstudvalget 091115.pdf
dynamo oplæg til VÆU 9.nov
PUS - PP - 2015.11.09 - Flere jobs og Et godt sted at bo - VÆU.pdf
Politisk mødekalender 2016. VÆU.pdf
Ø-konsulent på Orø - Status.pdf
VÆU - Bilag - PUS-Kerneopgaver-Effektmål.docx