UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Sørup Herregaard

STARTTIDSPUNKT

28-01-2014 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2014 10:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2014
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af møder i udvalget i 2014
4. Orientering om udvalgets hovedopgaver
5. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling2. Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2014
 
Sine Agerholm, A valgt som formand og Henrik Mosbæk, B valgt som næstformand.
 

Referat
Sagsfremstilling3. Godkendelse af møder i udvalget i 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalget godkender mødedatoer og mødetidspunkter for 2014.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Møder i 2014

Udvalget mødes hver måned. Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 16-18 på følgende datoer:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Orientering om udvalgets hovedopgaver

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalget tager den overordnede introduktion til udvalgsområdet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling5. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalget tager orienteringen om muligheden for deltagelse i kurser og konferencer indenfor udvalgsområdet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er for hvert udvalg afsat et begrænset beløb til konferencer/kurser. En tommelfingerregel er, at der er cirka 2.000 kr. årligt pr. udvalgsmedlem.

 

Det er udvalget selv, der afgør, hvordan pengene bliver fordelt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling