UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - dialogmøde

STED

Viften, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

STARTTIDSPUNKT

24-10-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2017 16:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til dialogmøde den 24. oktober 2017
2. Dialogmøde om Viften i Vipperød1. Godkendelse af dagsorden til dialogmøde den 24. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden til dialogmøde den 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         dagsorden til dialogmøde mellem Udvalget ”Uddannelse og Job” og repræsentanter for Ungdomsklubben Viften d. 24. oktober 2017 godkendes.Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Godkendt.
2. Dialogmøde om Viften i Vipperød

Dialogmøde om Viften i Vipperød

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
  1. drøfter fremtidige rammer og muligheder for fritidstilbuddet Viften i Vipperød med repræsentanter for Viften


Beskrivelse af sagen
Fredag den 22. september 2017 indgik 29 af byrådets medlemmer en budgetaftale. Denne skal behandles i byrådet den 11.10.2017. Vedtages budgetaftalen, vil Viften i årene 2018 - 21 modtage 200.000 kroner årligt i driftstilskud, hvilket er en betydelig nedgang i det hidtidige kommunale tilskud til Viften.
 
På mødet drøftes de fremtidige rammer og muligheder for Viften, herunder mulighederne for at etablere et samarbejde mellem Viften og Holbæk Kommunes ungdomsklub, ungdomsskole og SSP (UngHolbæk).
 
Dialogen sker forud for udvalgets behandling af et beslutningspunkt på udvalgets ordinære møde 24. oktober om det fremtidige samarbejde med Viften.
 
Repræsentanter for Viften og strategisk leder i Uddannelse til Alle Unge Mette Hunsdahl deltager i mødet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Drøftet.