UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

11-01-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-01-2017 18:00:00


PUNKTER

153. Godkendelse af tillægsdagsorden
154. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område153. Godkendelse af tillægsdagsorden

Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
  1. tillægsdagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Godkendt

154. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

  1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område fastsættes som foreslået i det vedlagte bilag.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Byrådet har senest den 17. april 2013 offentliggjort en oversigt over fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Sagsbehandlingsfristerne er - blandt andet som følge af lovændringer – løbende blevet revideret. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. 
 
Oversigten vil, med de eventuelle ændringer, byrådet måtte beslutte, blive offentliggjort på kommunens hjemmeside uden farvemarkeringerne, uden de to kolonner, der er markeret med orange og uden den tekst på side 1, der står i den kantede parentes. 
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.
 

Lovgrundlag – link
§ 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Indstilles godkendtcaseno16-55124_#4077284_v1_sagsbehandlingsfrister på det sociale område.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område