UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - temamøde

STED

Kanalstræde 2, kantinen

STARTTIDSPUNKT

26-10-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-10-2016 19:00:00


PUNKTER

117. Temamøde om småjobs117. Temamøde om småjobs

Temamøde om småjobs

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. temaet ’jobcentrets rolle i forbindelse med etablering af småjobs’ drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” holder i 2016 fire temamøder om beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Temamøderne fremgår af udvalgets årsplan og indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Til temamøderne inviterer udvalget borgere, virksomheder og organisationer til en drøftelse af den kommende beskæftigelsesindsats. Formålet er at kvalificere indsatsen med viden og holdninger.
 
Det tredje møde i rækken omhandler hovedmålgruppen jobparate ledige, det vil sige ledige, der er klar til at gå i job, når jobbet er der. Målgruppen kan både dække modtagere af a-dagpenge og modtagere af kontanthjælp.
 
Baggrunden for temadrøftelsen
 
Baggrunden for temadrøftelsen er 225-timerskravet, som er udmeldt fra den seneste jobreform. Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp samt integrationsydelse skal arbejde i mindst 225 timer om året, hvis den ledige vil opretholde sin ydelse. Reglen gælder for borgere, der har modtaget ydelse i sammenlagt ét år i løbet af de sidste tre år. Får borgeren et af de såkaldte småjobs i perioden, kan det altså fastholde ydelsen for borgeren.
 
For borgere på a-dagpenge kan det også fremover betale sig at tage småjobs. Fra 1. januar 2017 vil den ledige borger få forlænget den toårige ret til dagpenge med det antal timer, som den ledige er i beskæftigelse i perioden.
 
Drøftelsen på temamødet
 
På temamødet drøfter udvalget med indbudte deltagere, hvad jobcentrets rolle bør være, når den jobparate ledige har brug for et af de såkaldte småjob for at undgå at blive omfattet af 225-timerskravet. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 
 
Deltagere på temamødet
På mødet vil repræsentanter for det lokale erhvervsliv og fagbevægelsen drøfte spørgsmålet med Udvalget ”Uddannelse og Job” og repræsentanter for administrationen. 
 
Det videre forløb
Til udvalgets møde den 30. november 2016 vil administrationen fremlægge en opsamling af synspunkter fra temamødet. Input fra temamødet vil desuden kunne indgå i Beskæftigelsesplan 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Drøftet.