UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - temamøde

STED

Jyderup gl. rådhus, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

24-08-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-08-2016 18:00:00


PUNKTER

96. Drøftelse af temaet 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'96. Drøftelse af temaet 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'

Drøftelse af temaet 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. temaet ’Fritid og forebyggelse – for og med unge’ om organisering af den indsats, der understøtter den unges faglige, personlige og sociale kompetencer i et uddannelsesperspektiv, drøftes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” har i 2016 planlagt fire temadrøftelser for at følge op på Uddannelsesplan 2016 og forberede Uddannelsesplan 2017. Følgende temaer er drøftet i foråret 2016:
 
Denne fjerde og sidste temadrøftelse i 2016 omhandler ’Fritid og forebyggelse – for og med unge’.

Baggrund
En forudsætning for at unge gennemfører en uddannelse er, at de har udviklet deres faglige, personlige og sociale kompetencer i en grad, så de er i stand til at møde de mange forskellige krav, som de mødes af i uddannelsesmiljøet og i deres øvrige ungdomsliv. Udviklingen af disse basale kompetencer grundlægges i familien, i dagtilbud, skole og fritidstilbud.

I ungdomsårene vil mange unge være søgende, og nogle sætter spørgsmålstegn ved de normer og værdier, som de er opflasket med. Der kan opstå en usikkerhed i forhold til sig selv og eget værd, ensomhedsfølelse eller måske behov for et stærkt gruppetilhørsforhold. Uddannelse til Alle Unge understøtter på mange forskellige måder udvikling af den unges faglige, personlige og sociale kompetencer. I denne temadrøftelse sættes særligt fokus på arbejdet i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, som er en væsentlig medspiller for de unge i denne periode af deres liv. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse hører organisatorisk set til i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Målgruppen for UngHolbæk Fritid og Forebyggelse er alle unge mellem 13 og 18 år, og arbejdet med denne gruppe unge taler således ind i såvel Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Introduktion til drøftelsen
Med udgangspunkt i demokrati og medindflydelse understøtter UngHolbæk Fritid og Forebyggelse den fortsatte udvikling af unges faglige, personlige og sociale kompetencer.  Dette sker med mange forskelligartede initiativer, der tager udgangspunkt i de unges individuelle forudsætninger.

Opgaven er i dag organiseret i en række mindre teams, som hver især har ansvar for forskellige aktiviteter, herunder ungdomsskole, SSP og klubber. I temadrøftelsen sættes fokus på de forskellige aktiviteters samspil med de unge. Endvidere ønskes en drøftelse af en fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse – en organisering som kan være medvirkende til at opgaven løses for færre ressourcer og samtidig til en endnu højere grad af håndholdt indsats, når det gælder understøttelsen af den unges faglige, personlige og sociale kompetencer set i et uddannelsesperspektiv.

Program for temadrøftelsen
 
Som inspiration til drøftelsen er fakta-ark vedlagt som bilag.

Der er afsat 1½ time til temadrøftelsen. Fra Uddannelse til Alle Unge deltager områdeleder Mette Hunsdahl, leder af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse Mads Buus Madsen samt koordinator for ’4300 Agervang’ Andrew Peter Bond.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Drøftet


caseno16-8236_#3888154_v1_faktaark 2016 - ungholbæk fritid og forebyggelse.pdf

Bilag

Faktaark 2016 - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse