UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat temamøde

STED

"Det gamle dagplejehus", Slotshaven 9, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

25-05-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-05-2016 18:00:00


PUNKTER

62. Drøftelse af temaet forebyggelse af frafald og inklusion af sårbare unge på uddannelsesinstitutionerne62. Drøftelse af temaet forebyggelse af frafald og inklusion af sårbare unge på uddannelsesinstitutionerne

Drøftelse af temaet forebyggelse af frafald og inklusion af sårbare unge på uddannelsesinstitutionerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Temadrøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. temaet forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelserne drøftes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” har besluttet en årsplan for 2016, hvoraf det fremgår, at der i årets løb gennemføres en række temadrøftelser i relation til uddannelse. Denne temadrøftelse handler om forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare på uddannelsesinstitutioner. Drøftelsen tager udgangspunkt i målgruppen Unge i uddannelse.
 
Temadrøftelse gennemføres i to dele.
 
Del 1: Hvordan kan Holbæk Kommune i højere grad understøtte frafaldsindsatsen på uddannelsesinstitutionerne?

Der er en gruppe unge på EUC og VUC, som er frafaldstruede. Det er unge med lav motivation, manglende refleksionsevne og lavt selvværd. Disse unge har typisk prøvet flere forskellige uddannelser, men er faldet fra, og er nu i fare for at falde fra igen. Ungeguiden samarbejder med EUC om fastholdelse af disse unge.

Del 2: Hvordan kan vi bringe de gode erfaringer fra Projekt Psykisk Sårbare Unge mere i spil i den fælles indsats for at fastholde unge i uddannelse?
 
En del unge falder fra eller holder sig tilbage fra at starte på en uddannelse på grund af angst, frygt for andre mennesker eller anden psykisk sårbarhed. Det er en gruppe, som har brug for individuel rådgivning forud for studievalg, men som i høj grad også har brug for at lære at indgå i netværk. Projekt psykisk sårbare unge, som er blevet til i et samarbejde mellem VUC, UU og Ungeindsatsen, har givet en række erfaringer med denne målgruppe.
 
I temadrøftelsen deltager Uddannelseschef Vibeke Pakkenberg fra EUC Nordvestsjælland, Uddannelseschef Claus Helbert Pedersen fra Nordvestsjællands HF/VUC, Områdeleder Unni Mathiasson fra Uddannelse til Alle Unge, Projektleder Birgitte Sloth fra Uddannelse til Alle Unge samt unge fra projekt Psykisk Sårbare Unge.
Der er afsat 1 time og 55 minutter til temadrøftelsen.