UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

27-04-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-04-2016 18:30:00


PUNKTER

46. Den nye administrerende direktør besøger Udvalget "Uddannelse og Job"
47. Drøftelse af integrationsaktiviteter i Jyderup46. Den nye administrerende direktør besøger Udvalget "Uddannelse og Job"

Den nye administrerende direktør besøger Udvalget "Uddannelse og Job"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. administrerende direktør og Udvalget ”Uddannelse og Job” hilser på hinanden.

Beskrivelse af sagen
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, der startede i Holbæk Kommune den 1. april, besøger Udvalget ”Uddannelse og Job”.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning.
47. Drøftelse af integrationsaktiviteter i Jyderup

Drøftelse af integrationsaktiviteter i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. drøfter integrationsaktiviteter i Jyderup med repræsentanter for lokalområdet.


Beskrivelse af sagen
Lokalområdet Jyderup har en række aktiviteter på integrationsområdet i gang. Her kan blandt andet nævnes Cafe Habibi, integrationslinjen på Jyderup Højskole, et beskæftigelsesprojekt i forbindelse med campingpladsen og samarbejde med det lokale erhvervsliv.
 
Udvalget møder repræsentanter fra Jyderup Højskole samt eventuelt andre repræsentanter for lokalområdet for en orientering og en drøftelse af de mange lokale initiativer til integration af flygtninge.
 
Drøftelsen kan for eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Program- og afdelingsleder for integrationsindsatsen, Jette Ammar Kristoffersen, vil deltage under drøftelsen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet.