UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Sørup Herregaard

STARTTIDSPUNKT

28-01-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2014 09:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde 28. januar 2014
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af mødetidspunkter og ugedag
4. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer
5. Orientering om udvalgets hovedopgaver1. Godkendelse af dagsorden til møde 28. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2014
 
Dagsordenen blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2014
 
Udvalget valgte Emrah Tuncer som formand samt Bjarne Kongsted som næstformand.
 

Referat
Sagsfremstilling3. Godkendelse af mødetidspunkter og ugedag

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget mødes mandage kl. 14-17 følgende dage

· 24. februar

· 24. marts

· 28. april

· 26. maj

· 23. juni

· 25. august

· 22. september

· 27. oktober

· 24. november.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2014
 
Udvalget godkendte de foreslåede mødedatoer samt mødetidspunkter, dog med en enkelt ændring således at mødet d. 24. marts flyttes til d. 31. marts.
 
Udvalget ønsker i den kommende tid at ”komme rundt” og møde en række kulturinstitutioner i Holbæk Kommune. På førstkommende møde besøges Jyderup.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget tager orienteringen om muligheder for deltagelse i kurser og konferencer indenfor udvalgsområdet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der afsat et begrænset beløb til konferencer/kurser. En tommelfingerregel er, at der er cirka 2.000 kr. årligt pr. udvalgsmedlem.

 

Det er udvalget selv, der afgør, hvordan pengene bliver fordelt.

 

Retningslinjer for deltagelse på kursus og konferencer findes i politikerhåndbogen på intranettet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2014
 
Udvalget taget orienteringen til efterretning. Bjarne Kongsted og Steen Klink deltager i det snarlige årsmøde i Danmarks Biblioteksforening.
 

Referat
Sagsfremstilling5. Orientering om udvalgets hovedopgaver

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget tager den korte overordnede introduktion til udvalgsområdet til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2014
 
Udvalget tog den korte introduktion til udvalgsområdet til efterretning. Udvalget har udbedt sig en nærmere oversigt over økonomien på udvalgsområdet.
 

Referat
Sagsfremstilling