UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Café No 1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

STARTTIDSPUNKT

09-01-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2017 13:01:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. januar 2017
2. Drøftelse af evaluering af pilotprojekt i 2016 med Svinninge Modeljernbane
3. Drøftelse af musikfestival i Tølløse
4. Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017
5. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg
6. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by"
7. Beslutning om tilretning af Teatret Fair Plays egnsteateraftale
8. Beslutning om godkendelse af vedtægter for Holbæk Drama College samt udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen
9. Orientering om ruteføring i projekt ’Istidsruten’
10. Orientering om forlængelse af HB&I brugskontrakt
11. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 7. januar 2017
12. Eventuelt1. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. januar 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 9. januar 2017.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 9. januar 2017 i No 1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 13.00 – 13.15, mødet starter med besøg i Tølløse Hallen.
Kl. 13.20 –            ordinært møde starter i No 1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse.
Kl. 13.35 – 13.55, drøftelse af projekt med Svinninge Modeljernbane med formand Allan Risgård samt Svend B. Windeleff og Olejann Malchau.
Kl. 13.55 – 14.15, drøftelse af Tølløse Musikfestival med formand for Fællesskab Tølløse Jens Algot og koordinator for Tølløse Musikfestival Niels Laasholdt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Godkendt.
2. Drøftelse af evaluering af pilotprojekt i 2016 med Svinninge Modeljernbane

Drøftelse af evaluering af pilotprojekt i 2016 med Svinninge Modeljernbane

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. pilotprojekt i 2016 med Svinninge Modeljernbane drøftes med repræsentanter fra Svinninge Modeljernbane.

Beskrivelse af sagen
I 2016 har der været gennemført et pilotprojekt med Svinninge Modeljernbane med undervisning og særlige aktiviteter på Svinninge Modeljernbane, for elever på Katrinedalskolen, beboere på Kildehaven (unge med handicap) og brugere på Aktivitetscenter Byparken.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” bevilgede i januar 2016 et tilskud på 50.000 kr. til projektet.
 
Projektet var delt op i to spor:
 
 
Aftalen trådte i kraft 26. januar 2016 og ophørte 31. december 2016 med følgende forpligtigelser for Svinninge Modeljernbane:
 
 1. Foreningen skal inddrage de deltagende institutioner.
 2. Foreningen Svinninge Modeljernbane skal indhente lovpligtige børneattester for alle medlemmer, der arbejder med unge under 15 år. Børneattester skal være negative.
 3. Undervisningsforløb skal sikres pædagogisk og fagligt kvalitet som udarbejdes i samarbejde med/ eller under instruks af fagligt personale på skolen.
 4. Foreningen skal føre statistik for, hvor mange der deltager i projektet.
 5. Foreningen skal udarbejde oversigt over gennemførte aktiviteter.
 6. Foreningen skal føre statistik for, om projektet tiltrækker nye medlemmer og flere besøgende gæster.
 7. Foreningen skal fremsende årsregnskab for 2016 til Kultur- og Fritidssekretariatet.
 8. Materiale og dokumentation fra punkt 5.1 – 5.7 fremsendes til Kultur- og Fritidssekretariatet som grundlag for fælles evaluering.
 
På mødet med Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” forelægger repræsentanter fra Svinninge Modeljernbane resultaterne af projektet (med udgangspunkt i ovenstående
pkt. 1-9). Svinninge Modeljernbane har fremsendt skriftlig evaluering, som fremgår af bilag til sagen.
 
Til udvalgets drøftelse af har administrationen bedt Katrinedalskolen melde tilbage med skolens bemærkninger til samarbejdet. Skolens tilbagemelding fremgår af bilag til sagen.
 
På baggrund af udvalgets drøftelser med Svinninge Modeljernbane den 9. januar 2017 behandler udvalget på mødet den 23. januar 2017 sag om, hvorvidt man ønsker at fortsætte samarbejdet med Svinninge Modeljernbane.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Drøftet.


caseno11-61192_#3655361_v1_aftale om 1 årige tilskud 2016 - underskrevet.pdf
caseno11-61192_#4063385_v1_tilbagemelding katrinedalskolen.pdf.pdf
caseno11-61192_#4070733_v1_svmjk evaluering vedr projektmidler 2016 12 17.pdf.pdf

Bilag

Aftale om 1 årige tilskud 2016 - underskrevet
Tilbagemelding Katrinedalskolen.pdf
SVMJK evaluering vedr projektmidler 2016 12 17.pdf


3. Drøftelse af musikfestival i Tølløse

Drøftelse af musikfestival i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. musikfestival i Tølløse drøftes med repræsentanter fra Fællesskab Tølløse

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2016 – 2019 besluttede byrådet at satse på kultur som vækstfaktor under overskriften ”Kultur gi´r vækst”.
 
Byrådet har besluttet at fortsætte denne satsning i 2017. Derfor besluttede byrådet den 14. december 2016, at der i budget 2017 overføres 1. mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst (politikområde administration) til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” (politikområde kultur og fritid). Begrundelsen for byrådets beslutning var, at events har en højere grad af kulturelement end et egentligt vækstelement i sig.
 
Øgede rammer til at investere i lokale kulturelle fælleskaber
Med de tilførte midler på 1. mio. kr. i 2017 får Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” et større råderum til at varetage opgaven med at investerer i lokale identitetsskabende kulturbegivenheder og events, som medvirker til at styrke lokalt fællesskab og oplevelser mellem foreninger, kulturinstitutioner med mere. Som en del af disse aktiviteter ligger understøttelsen af det fællesskab, det giver at skabe koncertaktiviteter sammen lokalt.
 
Tølløse Ny Festival
Repræsentanter fra Fællesskab Tølløse præsenterer koncept for en musikfestival, ”Tølløse Ny Festival” – en non-profit festival i Tølløse, der baserer sig på ulønnet frivillig arbejdskraft. Med festivalen ønsker lokalområdet, at fremme musikkulturen i Tølløse og omegn bland unge mennesker og give unge musiktalenter mulighed for at optræde under trygge forhold i kendte omgivelser.
 
Festivalen vil tilbyde musik inden for forskellige genre samt anden underholdning og aktiviteter for hele familien. Alt vil være baseret på lokale kræfter – herunder musikere og optrædende mv. Der optræder ikke større landskendte musikere på festivallen.
 
På møde drøftes festivalens konceptet. På baggrund af udvalgets drøftelser behandles ansøgning om tilskud til Tølløse Ny Festival på kommende møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 23. januar 2017.
 
I forhold til politikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Drøftet.


caseno16-61540_#4062402_v1_tølløse ny festival ansøgning til kommunen (003).pdf.pdf

Bilag

Tølløse Ny Festival ansøgning til kommunen (003).pdf


4. Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017

Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der afsættes 500.000 kr. som investering til kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncertarrangement på Filmtorvet i Holbæk by i august 2017. Beløbet tages fra Eventpuljen.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2016 – 2019 besluttede byrådet at satse på kultur som vækstfaktor under overskriften ”Kultur gi´r vækst”.
 
Byrådet har besluttet at fortsætte denne satsning i 2017. Derfor besluttede byrådet den 14. december 2016, at der i budget 2017 overføres 1. mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst (politikområde administration) til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” (politikområde kultur og fritid). Begrundelsen for byrådets beslutning var, at events har en højere grad af kulturelement end et egentligt vækstelement i sig.
 
Øgede rammer til at investere i lokale kulturelle fælleskaber
Med de tilførte midler på 1. mio. kr. i 2017 får Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” et større råderum til at varetage opgaven med at investerer i lokale identitetsskabende kulturbegivenheder og events, som medvirker til at styrke lokalt fællesskab og oplevelser mellem foreninger, kulturinstitutioner med mere. Som en del af disse aktiviteter ligger understøttelsen af det fællesskab, det giver at skabe koncertaktiviteter sammen lokalt.
 
Fælleskab på Filmtorvet i Holbæk
Foreningen Dynamo Holbæk (foreningen) har ansøgt om 500.000 kr. til koncertarrangement i august 2017 på Filmtorvet i Holbæk. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Den 13. august 2016 afholdte foreningen en lignende koncert på Filmtorvet med bandet Dizzy Mizz Lizzy som hovednavn. Koncerten involverede 300 frivillige samt en række foreninger fra hele kommunen. Ifølge foreningen overværede over 4.000 publikummer koncerten i 2016. Regnskab for produktionen i 2016 er vedlagt som bilag til denne sag.
 
Foreningen oplyser, at koncerten i august 2017 bliver med en af Danmarks bedste sælgende artister og med en endnu større produktion end i 2016.
 
I forhold til politikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.”

Økonomiske konsekvenser
Beløbet tages fra Eventpuljen. I budget 2017. Restbudget i puljen er herefter 820.422 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 18. februar 2015: Punkt 30: Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg
 
Projektudvalget for Vækst 9. november 2015: Møde i Projektudvalget for Vækst den 9. november 2015

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Udsat til næste møde, idet der ønskes yderligere oplysninger.


caseno15-2800_#4054277_v1_ansøgning kfu_061216 dynamo holbæk.pdf.pdf
caseno15-2800_#4034606_v1_resultatopgørelse dizzy mizz lizzy 13. august 2016 - resultatopgørelse dizzy mizzi lizzy 13. aug 201.pdf

Bilag

Ansøgning KFU_061216 Dynamo Holbæk.pdf
Resultatopgørelse Dizzy Mizz Lizzy 13. august 2016 - Resultatopgørelse Dizzy Mizzi Lizzy 13. aug 2016.pdf


5. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de 0,5 mio. kr. som er afsat på anlægsbudgettet for 2017 til Tuse Idrætsanlæg frigives

Beskrivelse af sagen
Tuse Idrætsforening har til en udvidelse af omklædningsfaciliteterne i idrætshuset fået afsat 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2017.
 
De 0,5 mio. kr. skal bruges til at færdiggøre den påbegyndte udvidelse, som Tuse IF indtil videre har finansieret via den opsparing, som man har foretaget af drift midler, indenfor de sidste 5 år. Denne opsparing har kun kunne lade sig gøre, fordi frivillige kræfter har udført en del af driften på idrætsanlægget.
 
Udvidelsen omfatter omklædningsrum samt toiletter. Tuse IF finansierer selv de resterende 0,9 mio. kr.
 
Anlægsbudgettet fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-60070_#4049660_v1_anlægsbudget, tuse idrætshus.pdf

Bilag

Anlægsbudget, Tuse idrætshus


6. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by"

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives 5 mio.kr. af anlægsbudgettet til renovering eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 2. der frigives 2.6 mio. kr. via kassetræk som besluttet på byrådsmødet d. 28.01.2016

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By på i alt 5 mio. kr. (Halpuljen)
 
Der blev på byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i årene 2017-19 skal afsættes yderligere 8 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have.
 
Dermed er budgettet for 2017 på 7,6 mio. kr.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
 
Nedenstående tabel viser hvordan de frigivne midler vil blive fordelt i mellem de forskellige haller.
 
Facilitet
Budget
Note
Knabstrup hallen
1.801.500,-
Renovering af skydebane.
Svinninge hallen
1.000.000,-
Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse hallen.
Jyderup boldklub
2.000.000,-
Ombygning af Troldhøjen til klubhus
Jyderup Hallen
597.000,-
I forbindelse med op føringen af en ny tilbygning til Jyderup hallen, afsættes der midler til renoveringen af resten af hallen.
Tølløse Hallen
1.801.500,-
Renovering af ventilation i skydebane og renovering af toiletter.
Diverse og uforudsete udgifter
400.000,-
Totalt
7.600.000,-
 

Økonomiske konsekvenser
De 2,6 mio. kr. finansieres via et kassetræk indtil provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er realiseret.

Lovgrundlag – link
Byrådsreferat 28.01.2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Udsat.
7. Beslutning om tilretning af Teatret Fair Plays egnsteateraftale

Beslutning om tilretning af Teatret Fair Plays egnsteateraftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. tilretning i egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte egnsteateraftale med Teatret Fair Plays 2017-2020 på mødet den 24. oktober 2016. (pkt. 132)
 
Den godkendt og underskrevne aftale blev herefter sendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Efterfølgende har Slots- og Kulturstyrelsen meldt tilbage til Holbæk Kommune med bemærkning til aftalens punkt 8 om økonomi.
 
Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at det er en forudsætning for den statslige egnsteaterrefusion, at det samlede kommunale driftstilskud udbetales direkte til teatret og prioriteres og administreres af Teatret Fair Play.
 
I den nye tilrettede egnsteateraftale er Slots- og Kulturstyrelsens ændring til punkt 8 – økonomi – indarbejder således:
 
”Det samlede kommunale tilskud til teatret i hvert af tilskudsårene udgør følgende beløb:
 
Holbæk Kommune
2017
2018
2019
2020
I alt
1.575.000 kr.
1.590.750 kr.
1.606.657 kr.
1.622.724 kr.
 
Det er aftalt mellem Holbæk Kommune og Teatret Fair Play, at Teatret Fair Play prioriterer i 2017 – 625.000 kr., i 2018 – 631.250 kr., i 2019 – 637.562 kr. og i 2020 – 643.938 kr. til udgifter forbundet med Teatret Fair Plays engagement i Holbæk Drama College”.
 
Slots- og Kulturstyrelsen har fået den tilrettede ændring forelagt og har godkendt ændringen i en svarmail af 13. december 2016 til Kultur- og Fritidssekretariatet.
 
Der er således tale om en tilretning af den aftale, som Udvalget godkendte den 24. oktober 2016 og det samlede beløb, som Holbæk Kommune udbetaler til Teatret Fair Play efter denne tilretning, er uændret.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 24. oktober 2016: Punkt 132: Beslutning om egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for 2017 - 2020

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Godkendt.


caseno11-62190_#4053509_v1_fair play ny egnsteateraftale 2017-2020 - med slots- og kulturstryrelsens ændring.pdf.pdf

Bilag

Fair Play ny egnsteateraftale 2017-2020 - med Slots- og Kulturstryrelsens ændring.pdf


8. Beslutning om godkendelse af vedtægter for Holbæk Drama College samt udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen

Beslutning om godkendelse af vedtægter for Holbæk Drama College samt udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. vedtægerne for Holbæk Drama College godkendes,
2. der gives mandat til Kultur- og Fritidschefen til at udpege Holbæk kommunes repræsentant til bestyrelsen.

Beskrivelse af sagen
Gennem de seneste 4 år har Stenhus Gymnasium, Holbæk Teater, Teatret Fairplay og Holbæk kommune samarbejdet omkring udvikling af Holbæk Drama College (HDC).
 
Målet med Holbæk Drama College er at otte unge pr. årgang får mulighed for at udvikle deres scenekunstneriske talenter samtidig med, at de tager en studentereksamen med dramatik på B-niveau. HDC skal på sigt kunne tiltrække unge talenter fra hele landet, og kan allerede nu konstateres, at unge udenfor Stenhus normale rekrutteringsområde vælger at søge til HDC.
 
Projektet er nu fuldt indfaset hvilket betyder, at der er optaget elever på 3 årgange. I forbindelse med indgåendelse af egnsteateraftalen mellem Holbæk kommune, Kulturstyrelsen og Teatret Fairplay er der samtidig opnået statslig refusion for aktiviteterne. Det har naturligvis betydning økonomisk men er samtidig en faglig anerkendelse af det arbejde der udføres.
 
Med baggrund i den 4 årlige aftale med tilhørende statsrefusion er der nu ønske om at oprette HDC som en selvejende institution.  Til dette formål er der udarbejdet et sæt vedtægter, som er godkendt af bestyrelserne på Stenhus Gymnasium, Teatret Fairplay og Holbæk Teater.
 
Formålet med foreningen er at tilbyde og udvikle et scenisk grundkursus, der udvikler unges talent for dramatik, skuespil og formidling i et eksperimenterende og professionelt kunstnerisk miljø og forbereder og inspirerer fremtidens aktører inden for scenekunst og beslægtede erhverv såvel nationalt som internationalt.
 
Bestyrelsen er HDC’s øverste myndighed, og skal bestå af 5 medlemmer som har viden og kompetencer inden for områderne: unge, læring, teater, erhvervsliv, finansiering, kommunikation, strategi og ledelse. Bestyrelsen udpeges således:
 
1. Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) udpeger 1 medlem af bestyrelsen.
2. Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Stenhus Gymnasium & HF udpeger i fællesskab 3 medlemmer til bestyrelsen.
3. Et eksternt medlem udpeges af den inden årsmødet siddende bestyrelse.
 
Valgperioden er 3 år.
 
Med baggrund i overstående bedes udvalget for kultur, fritid og fælleskab om at godkende vedtægerne samt at give kultur- og fritidschefen mandat til at udpege Holbæk kommunes repræsentant.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Godkendt.


caseno13-7104_#4067532_v1_holbæk drama college - vedtægter af 19.12.2016 ver. 3.pdf
caseno13-7104_#4066220_v1_teatret fair play godkender vedtægter for hdc.pdf
caseno13-7104_#4066255_v1_stenhus godkender hdc vedtægter.pdf
caseno13-7104_#4071383_v1_holbæk teater godkender vedtægter til hdc.pdf

Bilag

Holbæk Drama College - vedtægter af 19.12.2016 ver. 3
Teatret Fair Play godkender vedtægter for HDC
Stenhus godkender HDC vedtægter
Holbæk Teater godkender vedtægter til HDC


9. Orientering om ruteføring i projekt ’Istidsruten’

Orientering om ruteføring i projekt ’Istidsruten’

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. udvalget orienteres om, at administrationen arbejder med den skitserede ruteføring for Istidsruten i samarbejde med lodsejerne på ruten.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune er partner i projekt Istidsruten, støttet af Nordea-fonden, som er en ca. 250 km lang cykelrute gennem 5 kommuner og 4 oplevelsesområder i Midt/Nord­vestsjælland, med istidens landskabsdannelse som tema. Projektet skal i 2017 bl.a. udpege præcis hvor, cykelruten skal forløbe. Derfor vil private lodsejere m.fl. langs den påtænkte rute blive kontaktet af projektet, med henblik på at indgå frivillige aftaler om offentlig adgang.
 
Baggrund
Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk kommuner er gået sammen med Geopark Odsherred, Sagnlandet Lejre, Naturpark Åmosen og Brorfelde Observatorium om at skabe en sammenhængende cykelrute, der går gennem alle fem kommuner. I 2016-2017 arbejdes der på et for-projekt, som skal danne opbakning til og grundlag for en fondsansøgning, til finansiering og etablering af selve cykelruten.
 
Istidsruten rammer og formål
Istidsruten skal fysisk og mentalt forbinde oplevelsesområder, oplevelsessteder og lokale aktører på en måde, der gør Midt-og Nordvestsjælland til et samlet område, der er attraktivt at besøge, arbejde i, bo i og opholde sig i. Cykelruten bliver også en sund og attraktiv måde, for både turister og lokale, at komme rundt til områdets spændende oplevelser, med mulighed for undervejs at lære og opleve kultur, historie, naturvidenskab, flora og fauna, dyreliv m.v. Istidsruten forventes at blive et nyt, bærende ikon for et samlet oplevelsesområde i Vestsjælland.
 
Økonomi
Partnerne i projektet har fra Nordea-fonden og LAG-midler (EU tilskud til udvikling af landdistrikter), opnået et tilskud på ca. 1.300.000 kr. til et for-projekt der skal sikre udarbejdelsen af en projektansøgning om etableringen af både cykelrute og formidlingssteder undervejs.  Selve implementeringen forventes at koste mellem 15 og 20 millioner kroner, som også betales af tilskud fra fonde og puljer.
 
Udpegning af ruteforløb
For-projektet skal skabe det samarbejde og den enighed blandt aktørerne i området hos de lokale aktører, der gør det muligt at udarbejde den fælles ansøgning til Nordea-fonden vedrørende implementeringen af cykelruten. Det gælder bl.a. ruteføring, udvikling af nedslagssteder og lokale ’sløjfer’ m.v.
 
Ruteføringen på Istidsruten vil så vidt muligt ske ad eksisterende veje og stier. Kun få steder og på korte strækninger forventes det, at der bliver behov for at etablere ny sti.
 
Kontakt til lodsejere og brugere af private fællesveje
Flere steder langs ruten vil der være behov for at lade ruten forløbe ad både private veje og private fællesveje, for at sikre et attraktivt ruteforløb. Projektet vil derfor kontakte relevante lodsejere i løbet af januar og februar 2017, med henblik på at afklare, om der kan indgås frivillige aftaler om skiltning af Istidsruten langs de foretrukne veje og stier på private jorder.
 
For private fællesveje i det åbne land kan kommunen bestemme, at vejene skal have status som offentlig sti. Det kræver ikke godkendelse fra brugerne af vejen, men der skal som udgangspunkt ske høring forinden. Vejen kan bibeholdes som privat fællesvej, og kommunen skal herefter afholde en forholdsmæssig andel af udgifterne til vedligeholdelse, der svarer til sliddet fra cykelbrugerne.
 
Tidsplan og udvalgsbehandling
I januar og februar 2017, vil projektet arbejde med at fastlægge et endeligt forslag til ruteføring gennem de 5 kommuner. Herunder vil projektet sikre tilslutning fra og indgå aftaler med berørte private lodsejere mht. adgang og skiltning.
 
I løbet af sommeren 2017 skal den fælles ansøgning til det endelige projekt færdiggøres. I det omfang projektet omfatter etablering af ny sti, beslutninger om ændring af privat fællesvej til offentlig sti, eller eventuelle økonomiske forpligtelser for Holbæk Kommune, vil sagen blive forelagt til politisk beslutning forinden.
 
Bilag
I kortbilag til dagsordenspunktet er rutens forventede forløb skitseret. På bilag 1 fremgår forløbet gennem Holbæk Kommune og på
· bilag 2 fremgår det samlede forventede ruteforløb gennem alle fem kommuner.
Bilag 3 er en kort beskrivelse af projekt Istidsruten.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til for-projektet samt til etablering af selve ruten, skiltning og nedslagspunkter afholdes af fonde og puljer. I det omfang der eventuelt skal etableres nye stier på enkelte korte strækninger, kan der dog blive tale om kommunal medfinansiering i mindre omfang. Løbende udgifter til drift, herunder vedligehold af skiltning mv. vil ligeledes skulle afholdes af Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Taget til efterretning.


caseno16-43372_#4039073_v1_bilag 3 - kort beskrivelse af projekt istidsruten.pdf.pdf
caseno16-43372_#4039045_v1_bilag 2 - skitse af planlagt ruteforløb - hele ruten.pdf
caseno16-43372_#4039056_v1_bilag 1 - skitse af planlagt ruteforløb - holbæk kommune.pdf

Bilag

Bilag 3 - Kort beskrivelse af projekt Istidsruten.pdf
Bilag 2 - Skitse af planlagt ruteforløb - hele ruten
Bilag 1 - Skitse af planlagt ruteforløb - Holbæk Kommune


10. Orientering om forlængelse af HB&I brugskontrakt

Orientering om forlængelse af HB&I brugskontrakt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at følgende tages til efterretning:
 
 1. brugskontrakten for adressen Borgmestergårdsvej 11a, indgået mellem Holbæk Kommune og HB&I, forlænges på de nuværende og gældende vilkår indtil 31/12 2019
 2. administrationen går i dialog med HB&I om rammerne for overtagelse af klubhus, når sportsbyen står færdig

Beskrivelse af sagen
Den nuværende aftale mellem Holbæk Kommune og HB&I udløb i 2015. Da ingen af parterne har taget aktivt initiativ til en genforhandling af kontrakten, før nu, er den stiltiende forsat med uændrede vilkår.
 
HB&I ønsker, at der indgås en brugsaftale, som stort set er identisk med den aftale, der udløb i 2015. Den nye aftale vil dog rumme følgende præciseringer:
 
Nuværende vilkår
§6 i den nuværende brugskontrakt forpligter HB&I sig til at aflevere arealet i samme stand som ved overtagelsen i 1965. Det vil sige, at klubhus og fundament skal fjernes. Der ligges samtidig op til at kommunen kan overtage bygningen såfremt parterner kan nå til enighed om dette. Kommunen er dog, ifølge aftalen, ikke forpligtede til at betale for overtagelsen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Taget til efterretning.


caseno16-60211_#4067926_v1_ny brugskontrakt mellem hb&i og holbæk kommune.pdf

Bilag

Ny brugskontrakt mellem HB&I og holbæk Kommune


11. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 7. januar 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 7. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Foreningen Rumklang i Jyderup.
2. Fundraising 2016.
3. Sensommerevent for kulturaktører.
4. Ændring af Folkeoplysningsloven.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4065901_v1_bilag til dot-pkt sensommerevent.pdf
caseno16-12377_#4065932_v1_notat folkeoplysningslov 2017.pdf
caseno16-12377_#4066795_v1_fundraising - 2016.pdf

Bilag

Bilag til dot-pkt sensommerevent
Notat Folkeoplysningslov 2017
Fundraising - 2016


12. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Intet.