UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

mødelokale 0.16 på Kanalstræde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

22-08-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-08-2016 16:00:00


PUNKTER

102. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 22. august 2016.
103. Orientering om Fodboldfællesskabet i Holbæk kommune
104. Godkendelse af mødeplan for 2017
105. Beslutning om driftsbesparelser i 2016 på Kultur- og Fritidsområdet
106. Beslutning om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer
107. Beslutning om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
108. Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018
109. Beslutning om driftskontrakter og lejekontrakt mellem Fonden Sidesporet og Holbæk Kommune 2016/17
110. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Grønne hjerte" i Regstrup
111. Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe
112. Beslutning om godkendelse af høringsmateriale til kultur- og fritidspolitikken 2017-21
113. Drøftelse af ideer fra studietur til Holstebro
114. Orientering om projekt "KiS To" på Holbæk Billedskole
115. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 22. august 2016
116. Eventuelt102. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 22. august 2016.

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 22. august 2016.

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 22. august 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 22. august 2016 i mødelokale 0.16 på Kanalstræde 2 i Holbæk. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
· Kl. 13.10 – 13.30, repræsentanter fra fodboldklubber om fodboldfællesskabet i Holbæk Kommune.
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Godkendt.
103. Orientering om Fodboldfællesskabet i Holbæk kommune

Orientering om Fodboldfællesskabet i Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringen om fodboldfællesskabet i Holbæk Kommune til efterretning.Beskrivelse af sagen
En række fodboldklubber i Holbæk kommune har taget initiativ til et tværgående samarbejde, der skal fremme fodbolden i hele kommunen til gavn for klubberne selv og for kommunens borgere.
 
For at opnå dette vil de afvikle arrangementer og begivenheder for fodboldklubber i Holbæk kommune – og de vil promovere fodbolden i fællesskab for at tiltrække flere medlemmer.
 
De har flere idéer på tegnebrættet, herunder styrkelse af træneruddannelse, turneringskoncepter, fællestræninger og et stort ungdomsstævne.
 
Klubberne er indtil videre blevet enige om disse konkrete tiltag:
 
En arbejdsgruppe fra fodboldfællesskabet har kontaktet Kultur- og fritidssekretariatet for at bede om rådgivning og assistance til deres arbejde. Sekretariatet kan bidrage til fællesskabets arbejde ved at hjælpe dem med at få sat ord på mange af deres tanker og ønsker. Sekretariatet kan endvidere hjælpe med forskellige processer for fællesskabets fremtidige arbejde. En forudsætning for sekretariatets bidrag er, at der er bred opbakning fra klubberne til samarbejde.
 
På nuværende tidspunkt er 11 fodboldklubber med i fællesskabet, men tanken er, at alle klubber skal være med i fællesskabet. Klubberne har holdt flere indledende møder, og har så sent som 7. juli 2016 holdt et møde for at afstemme forventningerne til hinanden yderligere.
 
Repræsentanter for klubberne vil på udvalgsmødet orientere om deres planer og arbejde:

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Taget til efterretning.
104. Godkendelse af mødeplan for 2017

Godkendelse af mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkender mødeplan for 2017

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 13:00 – 16:00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
•           Mandag d. 9. januar 2017
•           Mandag d. 23. januar 2017
•           Mandag d. 20. februar 2017
•           Mandag d. 20. marts 2017
•           Mandag d. 24. april 2017
•           Mandag d. 29. maj 2017
•           Mandag d. 19. juni 2017
•           Mandag d. 28. august 2017
•           Mandag d. 25. september 2017
•           Mandag d. 23. oktober 2017
•           Mandag d. 27. november 2017

Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse § 20

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Godkendt.


caseno15-27421_#3895337_v1_forslag politisk mødekalender 2017.doc

Bilag

Forslag Politisk mødekalender 2017


105. Beslutning om driftsbesparelser i 2016 på Kultur- og Fritidsområdet

Beslutning om driftsbesparelser i 2016 på Kultur- og Fritidsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender forslag til driftsbesparelse på 500.000 kr. på budget 2016.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 29. juni 2016 at der på Kultur og Fritidsområdet skal reduceres med 500.000 kr. på budgettet i 2016.
 
Administrationen har udarbejdet følgende forslag:
 
Buskort naturformidling
250.000 kr.
Talentrådet
100.000 kr.
Aflysning af 3. ansøgningsfrist til puljerne
· Kulturelle arrangementer 25.000 kr. og
· udstyrspuljen 125.000 kr.
           
150.000 kr.
I alt
500.000 kr.
 
Alternative forslag:
 
Buskort naturformidling restbudget
50.000 kr.
Aflysning af 2. ansøgningsfrist til puljerne
· Kulturelle arrangementer 33.000 kr. og
· udstyrspuljen 127.000 kr.
           
160.000 kr.
I alt
210.000 kr.
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Hovedindstillingen tiltrædes.
106. Beslutning om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Beslutning om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender fordeling af – Kulturelle Arrangementer – 2. ansøgningsrunde.

Beskrivelse af sagen
Puljen for Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2016 samlet afsat 231.000 kr.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. juni 2016 indkommet 5 ansøgninger for i alt 81.200 kr.
 
Der er 87.400 kr. samlet til fordelingerne 1. juni og 1. oktober 2016.
 
Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti til de 5 ansøgninger for i alt 33.600 kr.
 
I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti / afslag, samt angivet beløb til underskudsgaranti.
 
Byrådet har d. 29. juni 2016 besluttet en budgetreduktion på kultur- og fritidsområdet på 0.5 mio. kr. Udmøntningen af denne budgetreduktion er behandlet under andet punkt på dette møde. (beslutning om driftsbesparelse i 2016 på kultur – og fritidsområdet) Administrationen har indstillet, at en del af budgetreduktionen findes ved at aflyse 3. ansøgningsrunde i oktober for Udstyrspuljen. Under forudsætning af, at sag om driftsbesparelser godkendes, aflyses 3. ansøgningsrunde i oktober. I givet fald informeres herom på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Godkendt.


caseno12-15493_#3817040_v1_fortegnelse over ansøgninger til kulturelle arrangementer 01.06.2016.pdf

Bilag

Fortegnelse over ansøgninger til kulturelle arrangementer 01.06.2016


107. Beslutning om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Beslutning om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender fordeling af – Udstyrspuljen – 2. ansøgningsrunde.

Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2016 samlet afsat 398.000 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er 255.145 kr. samlet til fordelingerne 1. juni og 1. oktober 2016.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. juni 2016 indkommet 17 ansøgninger for i alt 259.048 kr. – heraf er der en ansøgning uden beløb.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 12 af de 17 ansøgninger for i alt 127.000 kr.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.
 
Byrådet har d. 29. juni 2016 besluttet en budgetreduktion på kultur- og fritidsområdet på 0.5 mio. kr. Udmøntningen af denne budgetreduktion er behandlet under andet punkt på dette møde. (beslutning om driftsbesparelse i 2016 på kultur – og fritidsområdet) Administrationen har indstillet, at en del af budgetreduktionen findes ved at aflyse 3. ansøgningsrunde i oktober for Udstyrspuljen. Under forudsætning af, at sag om driftsbesparelser godkendes, aflyses 3. ansøgningsrunde til Udstyrspuljen i oktober. I givet fald informeres herom på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Godkendt.


caseno12-5692_#3816965_v1_fortegnelse over ansøgninger til udstyrspuljen 1. juni 2016.pdf

Bilag

Fortegnelse over ansøgninger til udstyrspuljen 1. juni 2016


108. Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018

Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender driftskontrakt mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune for årene 2017-2018.

Beskrivelse af sagen
Andelslandsbyen Nyvangs (Andelslandsbyen) nugældende driftskontrakt med Holbæk Kommune udløber 31.december 2016. På den baggrund blev der på udvalgets møde den 20. juni 2016 drøftet oplæg til ny kontrakt 2017-2018. Oplægget blev på mødet indstillet til godkendelse.
 
Driftskontrakten lægger op til:
 

Øvrige konsekvenser
Nærværende kontrakt omfatter budgetårene 2017 og 2018. I denne kontraktperiode er der en forventning om, at Andelslandsbyen Nyvangs ledelse arbejder målrettet på at øge indtægtssiden med indtægtskilder således, at byrådet fra budgetår 2019 har mulighed for at kunne mindske sit engagement uden det har betydning for Andelslandsbyens virke.

Sagshistorik, henvisninger
20. juni 2016: Drøftelse af driftskontrakt mellem Holbæk Kommune og Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Godkendt.


caseno11-60155_#3819685_v1_udkast til driftskontrakt 2017-2018 mellem andelslandsbyen nyvang og holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Udkast til driftskontrakt 2017-2018 mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune.pdf


109. Beslutning om driftskontrakter og lejekontrakt mellem Fonden Sidesporet og Holbæk Kommune 2016/17

Beslutning om driftskontrakter og lejekontrakt mellem Fonden Sidesporet og Holbæk Kommune 2016/17

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. træffer beslutning om driftsaftale, drifts- og benyttelsesaftale og erhvervslejeaftale mellem Fonden Sidesporet og Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune yder tilskud til en række af Fonden Sidesporets (Sidesporets) aktiviteter. Tilskuddene er fastsat i:
 
 
Den samlede tilskudsramme er uændret.
 
Ovenstående aftaler blev drøftet på udvalgets møde den 20. juni 2016 og blev indstillet til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser
Kontrakt
Kommunalt tilskud i kr. (2016-niveau)
Prisfremskrives til 2017
Sidesporets betaling af leje
Driftskontrakt vedr. Børnekulturelle aktiviteter m.m.
 
 
 
 
964.444 kr.
 
Driftskontrakt vedr. Musikcafé
 
 
30.500 kr.
 
Drifts- og benyttelsesaftale vedr. volleybane m.m.
 
 
 
40.000 kr.
 
Lejekontrakt vedr. Tyrkisk Bad
 
 
 
40.000 kr.
Samlet kommunalt tilskud brutto
 
 
1.034.944 kr.
 
Samlet kommunalt tilskud netto
 
 
994.944 kr.
 
 
Sidesporets driftstilskud i 2016 var på i alt 964.444 kr. efter aftalen i driftskontrakten der udløber 31.12.2016. 

Øvrige konsekvenser
Nærværende kontrakt omfatter budgetårene 2017 – 2020. I denne kontraktperiode er der en forventning om, at Sidesporets ledelse arbejder målrettet på at øge indtægtssiden på offentligt støttede aktiviteter med indtægtskilder således, at byrådet fra budgetår 2021 har mulighed for at kunne mindske sit engagement uden, at det har betydning for Sidesporets aktivitetsniveau.

Høring
Kontrakten er forud for fremlæggelsen i udvalget drøftet med ledelsen i Sidesporet.

Sagshistorik, henvisninger
20. juni 2016: Drøftelse af driftskontrakter og lejekontrakt mellem Holbæk Kommune og Sidesporet

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Godkendt.


caseno11-60219_#3825840_v1_erhvervslejeaftale tyrkisk bad 2016-2031.pdf.pdf
caseno11-60219_#3825836_v1_driftskontrakt mellem sidesporet og holbæk kommune 2017-2020.pdf.pdf
caseno11-60219_#3825834_v1_driftskontrakt for musikcafe, sidesporet 2017-2020.pdf.pdf
caseno11-60219_#3825831_v1_drifts- og benyttelsesaftale, volleyballbane, p-plads, område ved søbadet mellem sidesporet og holbæ.pdf

Bilag

Erhvervslejeaftale Tyrkisk bad 2016-2031.pdf
Driftskontrakt mellem Sidesporet og Holbæk Kommune 2017-2020.pdf
Driftskontrakt for Musikcafe, Sidesporet 2017-2020.pdf
Drifts- og benyttelsesaftale, Volleyballbane, p-plads, område ved Søbadet mellem Sidesporet og Holbæk Kommune 2016-2031.pdf


110. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Grønne hjerte" i Regstrup

Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Grønne hjerte" i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
  1. hvorvidt der skal ydes kommunal mellemfinansiering på 180.000 kr. til Holbæk- og Regstrup Baptistspejders projektet ”Grønne hjerte”. På baggrund af støttetilsagn fra Lokale og Anlægsfonden. Mellemfinansiering gives på de betingelser, som er anført nedenfor.
  2. hvorvidt der skal ydes mellemfinansiering på op til 461.335 kr. til Holbæk- og Regstrup Baptistspejders projektet ”Grønne hjerte” på baggrund af ansøgninger, som er under behandling og under forudsætning af, at der efterfølgende gives tilsagn om støtte på ansøgningerne. Mellemfinansieringen gives på de betingelser, som er anført nedenfor.

Beskrivelse af sagen
Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup (foreningen) har iværksat projektet ”Grønne Hjerte” i Regstrup. Projektets formål er at skabe udendørsaktivitet og samvær i lokalområdet ved at skabe et grønt miljø for aktiviteter i Regstrup.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskaber har tidligere besluttet at yde tilskud på 50.000 kr. til projektet under forudsætning af, at foreningen kan rejse 1. mio. kr. til projektet ud over kommunens tilskud. Desuden har projektet modtaget tilskud på 50.000 kr. fra Holbæk Kommunes borgerbudgettering. Foreningen har p.t. opnået støtte på i alt 598.929 kr. incl. tilskud fra Holbæk Kommune. Det samlede budget for projektet er på 1.1 mio. kr.
 
Mellemfinansiering af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Projektet har opnået tilsagn om støtte i form af 180.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Disse midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor søger foreningen om kommunal mellemfinansiering på 180.000 kr.
                        
Betingelser for mellemfinansiering af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Mellemfinansieringen vil være betinget af:
- Projektet er fuldt finansieret
- Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel.
- Foreningen er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.
- Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden..
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 180.000 kr.
- Der sker udbetaling af mellemfinansieringen i takt med afholdelsen af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
- Foreningen straks orienterer Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet.
 
Mellemfinansiering af ansøgninger, som afventer behandling.
Foreningen har fremsendt ansøgninger til Friluftsrådet, Sparekassen Sjælland og Nordea Fonden, hvor foreningen afventer behandling af ansøgningerne. Da ansøgningerne ikke er behandlet kendes de konkrete vilkår derfor ikke.
 
Foreningen søger om forhåndstilsagn på kommunal mellemfinansiering på disse ansøgninger således:
 
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkninger
Friluftsrådet
230.667 kr.
Ansøgning afventer behandling i Friluftsrådet.
Sparekassen Sjælland
146.209 kr.
Ansøgning afventer behandling hos Sparekassen Sjælland.
Nordea Fonden
84.459 kr.
Ansøgning afventer behandling hos Nordea Fonden.
I alt søges om kommunal mellemfinansiering på op til
461.335 kr.
 
 
Betingelser for mellemfinansiering af ansøgninger, som afventer behandling
Mellemfinansieringen vil være betinget af:
-           Projektet er fuld finansieret.
-           Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel.
-           Der kun tilsagn om støtte om mellemfinansiering for samme beløb som de tre tilskudsgivere yder støtte med, og kun i det tilfælde, at tilskuddet kræver mellemfinansiering.
-           Foreningen er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra
tilskudsgivere.
-           Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra tilskudsgivere.
-           Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end højest 461.335 kr.
-           Der sker udbetaling af mellemfinansieringen i takt med afholdelsen af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige).
-           Foreningen straks orienterer Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet
 
Gennerelle opmærksomhedspunkter i forhold til mellemfinansieringen
Det skal bemærkes, at det er foreningen selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel - herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også foreningen, som skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde og tilskudsgivere overholdes, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.  
Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur.
Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af det udbetalte tilskudsbeløb, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen, som ansvarlig projektejer, ikke har økonomisk midler til at betale differencen.
 
Såfremt kommunen ikke yder mellemfinansiering, skal foreningen finde anden mellemfinansiering for at realisere projektet.
 
Om projektet
Spejderne ønsker at indrette et areal i tilknytning til den lokale spejderhytte, der skal fungere som et grønt samlingspunkt i midten af Regstrup for byens borgere, foreninger og institutioner. Pladsen skal være en offentlig tilgængelig aktivitetsplads og samværsplads centralt i Regstrup. Pladsen skal bruges til udeaktiviteter, der kan understøtte det lokale fællesskab, samvær, uddannelse og naturkendskab. Pladsen vil indeholde 3 åbne bål-øer, en overdækket bål-ø hytte, rullerose og aktivitetspæle. Aktivitetspæle anvendes fx til at klatre i og spænde sovenet ud imellem (se vedlagte projektbeskrivelse).
 
Håbet er, at området ”Grønne Hjerte” skal være hjemsted for fælles begivenheder, hvor mennesker kan finde fællesskaber. Håbet er også at øge aktiviteterne i byen, samt tiltrække nye borgere.
 
Foreningerne afholder selv driftsudgifterne, når faciliteterne er opført.
 
I forhold til Kultur og Fritids områdets fokusområde/politik
Projektet understøtter den lokalt forankrede ansvarsfølelse og udbygning af faciliteter. Samtidig hermed skabes der centralt i Regstrup et uderum, hvor man kan være fysisk aktiv, og mødes over både fysisk aktivitet og nyde samvær ved fx bålpladserne. Dermed understøtter projektet fortællingen om ”det bevægende byrum”
 
Projektet kommer til at rumme faciliteter, der også er knyttet op på aktiviteter, der bl.a. anvendes af spejderne. Denne platform kan derfor være med til at synliggøre de aktiviteter, der foregår i regi af spejderne. Dermed kan det være med til at åbne øjnene for børn og unge i lokalområdet for foreningerne. Dermed understøttes fortællingen om ”Fællesskab, læring og dannelse”.

Økonomiske konsekvenser
Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.
 
Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning).
 
Det samlede anlægsbudget for projektet er 1.103.800 kr. Heri er angivet 181.800 kr. som frivillige timer i værdi og 83.129 kr. som foreningens egenfinansiering til projektet.
 
Projektets forventede samlede finansiering er således:
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
50.000
Bevilget under forudsætning af, at foreningen kan rejse en 1. mio kr. ud over kommunens tilskud.
Holbæk Kommune, borgerbudgettering
50.000
Bevilget.
Lokale og Anlægsfonden
180.000
Tilsagn givet.
Friluftsrådet
230.667
Ansøgning afventer behandling
Sparekassen Sjælland
146.209
Ansøgning afventer behandling
Nordea Fonden
84.459
Ansøgning afventer behandling
Jem og Fix
42.000
Ansøgning afventer behandling
Tilskud fra diverse tilskudsgiver
54.000
Tilsagn givet
Foreningens egen medfinansiering
83.129
Oplyst af foreningen
Foreningens opgjorte medfinansiering frivilligtimer
181.800
Oplyst af foreningen
Øvrige ansøgninger/medfinansiering
1.536
Forventes rejst.
I alt
1.103.800
 
 

Sagshistorik, henvisninger
5. januar 2016: Orientering om projekt ”Grønne hjerte”
25. januar 2016: Beslutning om tilskud til projekt ”Grønne hjerte” i Regstrup

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Det indstilles, at mellemfinansieringen på både 180.000 kr. og 461.335 kr. godkendes, idet den udbetales i takt med, at foreningen får tilsagn til ansøgningerne.


caseno12-9595_#3859771_v1_det-grønne-hjerte_version_11.pdf.pdf.pdf
caseno12-9595_#3889951_v1_loa 2016-p-0022 bevilingsskrivelse.pdf.pdf

Bilag

Det-grønne-hjerte_version_11.pdf.PDF
LOA 2016-P-0022 Bevilingsskrivelse.pdf


111. Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
  1. at forlængelse aftale om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe frem til 31.07.2019.

Beskrivelse af sagen
Den 17. juni 2015 besluttede byrådet at indgå et 3-årigt samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe i Hal 3 på Holbæk havn. Den eksisterende aftale udløber 31. december 2018.
 
Nationalmuset har ansøgt om forlængelse af aftalen, fordi restaureringsarbejdet på galeasen Anna Møller ikke vil kunne færdiggøres inden for den 3-årige periode, som er aftalt. Derfor søger Nationalmuseet om at få benyttelsesaftalen forlænget med 7 måneder, så den løber frem til 31.7.2019.
 
Under forudsætning af politisk godkendelse udarbejder administrationen en allonge til den eksisterende aftale, hvor benyttelsesaftalen forlænges. Øvrige forhold i den eksisterende aftale forbliver uændret.
                                                            
Nationalmuseet er en vigtig medspiller i forhold til den kommende kultur- og fritidspolitik, der har fokus på kommunens maritime identitet, herunder formidling, uddannelse og erhverv indenfor skibshåndværk.

Sagshistorik, henvisninger
17. juni 2015: Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-84651_#3889195_v1_allonge til benyttelsesaftale for hal 3.pdf.pdf
caseno14-84651_#3544044_v1_aftale mellem nationalmuseet og holbæk kommune - skmbt_c45115061911150.pdf.pdf

Bilag

Allonge til benyttelsesaftale for hal 3.pdf
Aftale mellem Nationalmuseet og Holbæk kommune - SKMBT_C45115061911150.pdf


112. Beslutning om godkendelse af høringsmateriale til kultur- og fritidspolitikken 2017-21

Beslutning om godkendelse af høringsmateriale til kultur- og fritidspolitikken 2017-21

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab”, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. høringsmaterialet til den nye kultur- og fritidspolitik 2017-21 godkendes.
2. det godkendes at materialet sendes i høring fra den 7. september til den 5. oktober 2016.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog 16. marts 2016 at igangsætte processen med at formulere en ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2017-21.
 
Fra tilskud til investering
Der er i disse år en særlig opmærksomhed på kulturens rolle i vores samfund, som Holbæk Kommune med en ny politik kan spille ind i. Kultur og fritid skal ikke betragtes som et område, der skal gives tilskud til ved siden af andre velfærdsopgaver. Tværtimod er kulturområdet en ressource, som man skal investere i, for at kunne løse velfærdsopgaverne. Dette skyldes bl.a. kulturens evne til at samle os i fællesskaber på andre præmisser end sociale, nationale og historiske. Kultur- og fritidsområdet bør ses som en integreret del af velfærdssamfundet – en stærk medspiller og garant for god branding.
 
Fortællingen om det gode håndværk
Politikken skal desuden angive en samlet retning for de mange aktører og aktiviteter, der udgør vores kultur- og fritidsliv. Den er ikke tænkt som en udtømmende opremsning af eksisterende aktiviteter og faciliteter, men som en række indsatser, der kan spille ind i kerneopgaverne.
 
Den overordnede retning findes i fortællingen om det gode håndværk, der både samler op på Holbæk Kommunes historie, sammenkæder den aktuelle kultur- og fritidsprofil og peger frem mod nye mål. Det gode håndværk er afsættet for en ny måde at tænke friluftsliv, oplevelser, kreative miljøer, byliv og fællesskaber på nu og i fremtiden.
 
De øvrige seks fortællinger skriver sig ind i denne ramme med disse overskrifter:
 
 
Høringsmaterialet foreligger i et midlertidigt design, der skal give indtryk af, hvordan den færdige politik kan komme til at se ud. For at spare ressourcer, afventer vi de ændringer, som høringssvarene evt. medfører, før vi får grafikken gjort helt klar.
 
Proces og dialog
Fra vedtagelsen af processen 16. marts har vi afholdt møder med organisationen, kultur- og fritidsaktører og borgere. Herudover er der gennemført en borgerpanelundersøgelse om borgernes kultur- og fritidsvaner, samtidig med at kommunens hjemmeside og facebookprofil har bidraget til at skabe dialog. Alle disse input, kommentarer og drøftelser har suppleret den form og det indhold, politikken har i dag. En følgegruppe med repræsentanter for kultur- og fritidslivet har desuden fulgt processen, ligesom materialet løbende er blevet drøftet på minitemamøder forud for møder i KFFU.
 
På byrådets sommertemamøde den 23. juni drøftede byrådet en tidligere version af politikken, der havde kommunens maritime identitet som en overordnet fortælling. Da der ikke var fuld opbakning til dette valg, er det nu fortællingen om det gode håndværk, der skal danne en fælles ramme for kultur- og fritidslivet.
 
Næste skridt
Såfremt det vedlagte høringsmateriale kan godkendes af KFFU og byrådet, falder høringsperioden fra 7.9.-5.10. I denne periode kan alle kommentere på politikken via kommunens hjemmeside under www.holbaek.dk/nykfpolitik. Herefter bliver høringssvarene besvaret og behandlet. Den endelige politik med eventuelle tilføjelser godkendes endeligt af KFFU og byråd henholdsvis 24.10. og 8.11.2016.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 16. marts 2016
 
Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny kultur- og fritidspolitik

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-4391_#3894774_v1_endelige version af høringsmaterialet - udkast til opsætning og grafik til høring - kultur og frit.pdf

Bilag

Endelige version af høringsmaterialet - Udkast til opsætning og grafik til høring - Kultur og Fritidspolitk 16.08 - 11.29.pdf


113. Drøftelse af ideer fra studietur til Holstebro

Drøftelse af ideer fra studietur til Holstebro

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
1. drøfter de ideer, der opstod i forbindelse med studieturen til Holstebro:
 
· Afvikling af årligt tilbagevendende træf for kulturaktører.
 
· Afsætning af en fast sum eller promille pr. solgt byggegrund til kunst - og/eller til udvikling af rekreative faciliteter.
 
· Afsætning af ressourcer til at afdække, udvikle og understøtte alliancer mellem kunstnere og erhvervsfolk.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” var på studetur til Holstebro 26.-27. maj. Formålet med turen var at hente inspiration til det igangværende arbejde om udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik. Mere specifikt at få udfoldet vores ønske om at se kultur som "investering i" nye løsninger på fremtidens udfordringer fremfor et særskilt område, der skal gives "tilskud til". Holstebro har gennem flere årtier satset på kunst og kultur som en væsentlig drivkraft for velfærd, vækst og fællesskab og derfor en god sparringspartner på området.
 
Indhold
Programmet var nøje planlagt ud fra temaerne i Kultur- og Fritidspolitikken og i tæt samarbejde med Kulturchef i Holstebro Kommune, Lisbet Gormsen. Det indeholdt blandt andet et oplæg ved Christian Have, møder med Borgmester og Kulturchef samt besøg på Odin Teatret og Gråkjær Arena. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte programpunkter kan læses i vedlagte bilag.
 
Ideer til drøftelse
Udover den generelle inspiration til kultur- og fritidspolitikken, bød turen på helt konkrete ideer til nye tiltag. Her er tre af dem:
 
· Afvikling af årligt tilbagevendende nytårskur for kulturaktører, hvor program og projekter præsenteres med henblik på samarbejde, videndeling og synlighed.
 
· Afsætning af en fast sum eller promillesats pr. solgt byggegrund til kunst, der efterfølgende omsættes af en tværgående arbejdsgruppe med kulturkonsulent og teknisk personale.
 
· Afsætning af ressourcer til at afdække, udvikle og understøtte alliancer mellem kunstnere og erhvervsfolk, jf. Christians Haves pointer om kultur som investering

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Drøftet. Udvalget får forelagt oplæg på elementerne.


caseno16-4391_#3883096_v1_holstebronotat.pdf.pdf

Bilag

Holstebronotat.pdf


114. Orientering om projekt "KiS To" på Holbæk Billedskole

Orientering om projekt "KiS To" på Holbæk Billedskole

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om projekt ”KiS To” på Holbæk Billedskole til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I 2015 bevilgede henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Talentrådet hver 100.000 kr. til Billedskolen Holbæk til projekt ”KiS To” (kunst i skolehøjde 2) for skoler og daginstitutioner med det formål at skabe- og skærpe elevernes interesse og motivation i forhold til at udvikle eget billedkunstnerisk udtryk inden for de grundlæggende udtryk - tegning, maleri og skulptur.
 
Projektet har gennem kunstnerisk praksis berørt den klassiske forståelse af billedkunsten og introduceret eleverne for samtidskunstens mere eksperimenterende udtryk.
 
”KiS To” har været bygget op omkring et samarbejde mellem Holbæk Billedskole, Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK), udvalgte skoler og daginstitutioner, professionelle kunstnere, teatergruppen Elverfolket samt forældre.
 
I projektperioden har der været afviklet to delprojekter:
 
1) ”Aladdin og fjerne kulturer” I dette projekt deltog 110 skoleelever.
 
2) ”Forunderlige hatte forandrer byen”. I dette projekt deltog lidt over 200 elever og børnehavebørn.
 
I forhold til politik og kerneopgaver
 
”KiS 2” understøtter den overordnede målsætning for den kommende kultur- og fritidspolitik 2017-21 vedr. samarbejde på tværs i organisationen – i særlig grad med kerneopgaverne Læring og Trivsel samt Vækst og Bæredygtighed.
Projektet er desuden direkte i tråd med i politikkens fortællinger om ”Udsyn og oplevelse”, ”Fællesskab, læring og dannelse” og ”Bevægende byrum”. Disse fortællinger har fokus på henholdsvis at fremme oplevelser, der giver et geografisk og mentalt udsyn, at underbygge samarbejdet mellem skoler og kulturliv samt at udvikle byen til et åbent udstillingsrum og ramme for liv og leg. På den måde er projektet godt forankret i den profil, der ønskes på kultur- og fritidsområdet. 

Sagshistorik, henvisninger
22.6.2015: Støtte til billedskolen i Holbæk med henblik på at styrke billedkunst for børn og unge

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Taget til efterretning.


caseno14-61561_#3881173_v1_kis to 1del - aladdin og fjerne kulturer (2).pdf.pdf
caseno14-61561_#3881178_v1_forunderlige hatte-2.pdf.pdf

Bilag

KiS To 1del - Aladdin og fjerne kulturer (2).pdf
Forunderlige Hatte-2.pdf


115. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 22. august 2016

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 22. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Museumsbygningsfonden
2. Maritimt miljø
3. Status Svinninge Modeljernbane.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#3896333_v1_fmh 2016.08.17 brev til kommunen.pdf

Bilag

FMH 2016.08.17 Brev til Kommunen


116. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Intet.