UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

22-01-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-01-2014 22:00:00


PUNKTER

18. Valg af ny stedfortræder for borgmesteren i KKR Sjælland18. Valg af ny stedfortræder for borgmesteren i KKR Sjælland

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

  1. Bjarne Kongsted (V) bliver valgt som stedfortræder for borgmesteren i KKR Sjælland.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

KKR Sjælland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Sjælland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

 

Borgmestrene er fødte medlemmer, og normalt er viceborgmestrene ”fødte” stedfortrædere for borgmestrene. Valg af stedfortræder for borgmesteren i KKR Sjælland er derfor ikke medtaget i dagsordenspunktet ”Råd, nævn og bestyrelser m.v.”.

 

Det er imidlertid lykkedes at få styrket Holbæks repræsentation i KKR markant i denne periode, således at både første og anden viceborgmester er blevet medlem af KKR Sjælland. Derfor skal der nu af byrådet vælges en stedfortræder for borgmesteren.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 22-01-2014
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling