UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

08-11-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-11-2016 22:00:00


PUNKTER

257. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 8. november 2016
258. Godkendelse af, at Peter Hansen udtræder af byrådet257. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 8. november 2016

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 8. november 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. tillægsdagsordenen til mødet den 8. november 2016 godkendes
258. Godkendelse af, at Peter Hansen udtræder af byrådet

Godkendelse af, at Peter Hansen udtræder af byrådet

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. byrådet imødekommer Peter Hansens anmodning om at træde ud af byrådet
  2. byrådet godkender, at Steen Klink indtræder som medlem af Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
Byrådsmedlem Peter Hansen (O) har i en mail af 5. november 2016 til borgmesteren meddelt, at han med øjeblikkelig virkning ønsker at udtræde af Holbæk Byråd, da han på grund af mange års skiftende arbejdstider og stigende pres på helbred med beklagelse finder det nødvendigt at tage afsked med byrådet.
 
Det følger af § 103 i lov om kommunale og regionale valg, at et byrådsmedlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget. Afgørelsen af, om en anmodning om fritagelse skal imødekommes, træffes af byrådet.
 
Imødekommer byrådet anmodningen, indtræder Lene Larsen (O), der er førstesuppleant, i byrådet.
 
Byrådsmedlem John Harpøth (O) har i en senere mail af 5. november 2016 meddelt, at Dansk Folkeparti ønsker, at byrådsmedlem Steen Klink (O) med øjeblikkelig virkning indtræder i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, såfremt byrådet imødekommer Peter Hansens ønske om at træde ud af Holbæk Byråd.

Lovgrundlag – link
§§ 103 og 104 i lov om kommunale og regionale valg
 
§ 28 i lov om kommunernes styrelse