UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

05-10-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-10-2016 22:00:00


PUNKTER

215. Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde 5. oktober 2016215. Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde 5. oktober 2016

Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde 5. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. byrådet godkender, at Kaj Erik Hansen tiltræder som stedfortræder for Finn Martensen på byrådsmødet den 5. oktober 2016

Beskrivelse af sagen
Socialdemokraternene ved Christina Krzyrosiak Hansen har den 5. oktober anmodet om, at der bliver indkaldt en stedfortræder for byrådsmedlem Finn Martensen til byrådsmødet den 5. oktober 2016.
 
Finn Martensen har forfald af helbredsmæssige grunde til mødet.
 
Som stedfortræder er Kaj Erik Hansen indkaldt, da 1. suppleanten ikke kan deltage af helbredsmæssige årsager, og 2. suppleanten er bortrejst i forbindelse med tjeneste.

Lovgrundlag – link
§ 15 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Byrådet den 05-10-2016
Godkendt.