UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

13-05-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-05-2015 22:00:00


PUNKTER

108. Beslutning - bemyndigelse til deltagelse i Folkemøde 2015108. Beslutning - bemyndigelse til deltagelse i Folkemøde 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at byrådet:
 
  1. beslutter, at de byrådsmedlemmer, der ønsker det, kan deltage i Folkemødet i Allinge 2015 som repræsentanter for Holbæk Byråd.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Demokratieksperimentariet har foreslået, at byrådets medlemmer deltager i Folkemødet i Allinge på Bornholm fra den 11. – 13. juni 2015.
 
Formålet med mødet er bl.a.:
 
Holbæk Kommune deltog i Folkemødet i 2013 med fokus på at få inspiration til frivillighed og promovering af Holbæk Kommunes indsatser omkring Frivilligstrategien. I 2014 deltog Holbæk Kommune med fokus på Demokratieksperimentariet, hvor projektudvalget fik inspiration og idéer til udvalgets arbejde, og promoveret Holbæk Kommunes lokaldemokrati mv.
 
22 medlemmer af byrådet har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i Folkemødet. Der er arrangeret overnatning på vandrehjem og transport med bil/færge til de pågældende.
 
Note
Dagsordenspunktet er ikke udsendt til Byrådet inden udløbet af den i § 8. stk. 4, i lov om kommunernes styrelse nævnte frist.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
§ 16 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 13-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling