UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

11-06-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-06-2014 22:00:00


PUNKTER

113. Beslutning om indtræden af stedfortræder113. Beslutning om indtræden af stedfortræder

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. byrådet godkender, at betingelserne for, at Steffen Hænningh Sandager indtræder som suppleant for Sine Agerholm, er til stede.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådsmedlem Sine Agerholm (A) har forfald i henhold til §15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse.

 

Som stedfortræder er derfor indkaldt 1. suppleant for Socialdemokraterne, Steffen Hænningh Sandager.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

§ 15, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling