UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-09-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-09-2017 17:30:00


PUNKTER

160. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 6. september 2017
161. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk160. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 6. september 2017

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 6. september 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden for Økonomiudvalget den 6. september 2017 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Godkendt.
161. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk

Beslutning - Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 54 almene familieboliger i Vølunden 5, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 98.865 mio. kr.

  2. matr.nr. 98x Holbæk Markjorder, beliggende på adressen Vølunden 5, 4300 Holbæk sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab for 12.358 mio. kr. inkl. moms

Beskrivelse af sagen
Tilsagn til boliger
Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til, at bygge 54 almene familieboliger på Vølunden 5, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 98,865 mio. kr.
 
Tilsagn til at bygge almene boliger betyder samtidig, at:
 
Boligerne er etape 2 af et samlet byggeri i Vølunden, som opføres i 3 etaper. Tidspunktet for etape 3 er pt. ikke fastsat.
 
Etape 1 forventes at være klar til indflytning ultimo 2018.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 951 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsudgifter.
 
De 54 boliger fordeler sig således:
 
Antal
Antal rum
Størrelse
Husleje ekskl. forbrug
18
2-rums
81,0 m2
6.419 kr. pr. måned
  8
3-rums
87,8 m2
6.974 kr. pr. måned
18
3-rums
92,5 m2
7.370 kr. pr. måned
10
4-rums
95,7 m2
7.608 kr. pr. måned
 
Byggeriet forventes at starte i juni 2018, og boligerne forventes at være klar til indflytning ultimo 2019.
 
Salg af Vølunden 5
Matr.nr. 98x Holbæk Markjorder beliggende på Vølunden 5, Holbæk sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab som byggegrund til de 54 almene boliger.
 
Salgsprisen udgør 12.358 mio. kr. inkl. moms.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunen har en udgift til grundkapitallån på 9,887 mio. kr. Lånet finansieres af salgsprisen for grunden.
 
Grundens salgspris på 12,358 mio. kr. er inkl. moms og er fastsat ud fra en ejendomsmæglervurdering, samt sammenholdt med salgspriser for tilsvarende byggegrunde solgt i 2017. Nettosalgsprisen ekskl. moms udgør 9.887 mio. kr.
 
Grundkapitallånet er en særlig lånekonstruktion til finansiering af alment boligbyggeri. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen. Det betyder at kommunen forventer af boligselskabet begynder at afdrage lånet om 50 år.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-09-2017
Indstilles godkendt