UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Elværket, lille sal

STARTTIDSPUNKT

25-08-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-08-2016 16:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økoniudvalget den 25.08.20161. Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økoniudvalget den 25.08.2016

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økoniudvalget den 25.08.2016

Sagsgang og sagstype
Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen
Hovedudvalget og Økonomiudvalget holder to dialogmøder i løbet af budgetprocessen. Det første i marts/april og det andet i august – umiddelbart efter Byrådets budgetcamp.
 
Hensigten med dette andet møde er at drøfte, hvilke konsekvenser budgettet kan have for medarbejdere i Holbæk Kommune.
 
Hovedudvalget har været inviteret til et budgetinformationsmøde den 22.08.2016. Her blev det udsendte materiale til Byrådets budgetcamp drøftet med udgangspunkt i de spørgsmål Hovedudvalget havde med til mødet.
 
På samme møde meddelte Hovedudvalget ønske om, at drøfte nedenstående emner på dialogmødet:
 
  1. Økonomi og de udfordringer der er i underskuddet på 204 mio. kr.
  2. Ansættelsesstop, indkøbsstop, kørsel
  3. Gennemskuelighed i budgettet – vigtigt for at kunne tyde de konsekvenser budgettet kan indeholde
  4. Sygefravær, contra arbejdsmiljø – vi skal have for øje, at der er stor sammenhæng
  5. Serviceforringelse – det politiske ansvar såfremt der skal ske forringelse
  6. To yderligere områder på administrative omstillinger - vi har en udfordring i 2017, og får det indflydelse på de omstillinger der tidligere er besluttet
  7. Politisk kendskab til personalepolitiske konsekvenser

Lovgrundlag – link
Materiale til mødet er udsendt via FirstAgenda fredag den 12.08.2016