UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

0.16

STARTTIDSPUNKT

08-06-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-06-2016 18:00:00


PUNKTER

153. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 8. juni 2016
154. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk153. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 8. juni 2016

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 8. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden for Økonomiudvalget den 8. juni 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Godkendt.
154. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk

Beslutning - Tilsagn til opførelse af 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 25 almene familieboliger i Havnebyen, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 50.940.000 kr.

    Som en del af tilsagnet, skal Holbæk Kommune yde et grundkapitallån på 5.094.000 kr. Beløbet finansieres af Havnebyen A/S.

    Tilsagnet er betinget af, at Lokalplan 1.49 Byudvikling af Kanalstræde og Havnevej blev godkendt tidligere i byrådets møde.
Beskrivelse af sagen
Vestsjællands Almene Boligselskaber søger om tilsagn til, at bygge 25 almene familieboliger i Havnebyen (Silvangrunden), 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 50.940.000 kr.
 
Tilsagn til at bygge almene boliger betyder samtidig, at:
 
Boligerne er en del af det samlede byggeri i Havnebyen, som skal bestå af butikker mv. i stueplan og almene- og ejerboliger på 1. og 2. sal.

De almene boliger vil efter opførelsen blive udskilt til en ejerlejlighed som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
De 25 almene familieboliger fordeler sig med 5 2-rumsboliger på 76 m2, 12 3-rumsboliger på 99,42 m2 og 8 4-rumsboliger på 115 m2.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 1.105 kr. pr. m2 pr. år plus forbrugsafgifter.
 
Byggeriet forventes at starte ultimo 2016, og boligerne forventes at være klar til indflytning medio 2018.
 
Det er en betingelse for tilsagnet, at der foreligger en godkendt lokalplan for området før byrådet kan give tilsagn til opførelse af almene boliger.

Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal i henhold til almenboligloven give tilsagn til opførelse af nye almene boliger, yde grundkapitallån, samt stille den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har en udgift til grundkapitallån på 5.094.000 kr. Lånet finansieres af Havnebyen A/S.
 
Grundkapitallånet er en særlig lånekonstruktion til finansiering af alment boligbyggeri. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen. Det betyder at kommunen forventer at boligselskabet begynder at afdrage lånet om 50 år.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-24202_#3786365_v1_holbæk havneby - tegningsbilag til skema a .pdf
caseno16-24202_#3786071_v1_foreløbig tegning bygning a.pdf
caseno16-24202_#3786074_v1_foreløbig tegning bygning b.pdf

Bilag

Holbæk HavneBy - Tegningsbilag til skema A
Foreløbig tegning bygning A
Foreløbig tegning bygning B