UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

kantinen, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-04-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-04-2016 16:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg1. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg

Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg

Sagsgang og sagstype
Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller, at Hovedudvalg og Økonomiudvalg drøfter:
 
  • Gennemsigtighed og synlighed i budgettet-overblik med konkrete tal
 
  • Økonomiske styringsværktøjer.
 
  • Budgetoverskridelser-konsekvenser
 
  • Omprioriteringsbidraget-konsekvenser
 
  • Overførsler
 
  • Flygtninge-udgifter
 
  • Kerneopgaven 2.0
 
  • Arbejdsmiljø-forebyggelse- stress