UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

19-08-2015 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-08-2015 13:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg august 20151. Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg august 2015

Sagsgang og sagstype
Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
Drøftelsessag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller,
 
  1. at det drøftes, hvordan det er gået med de politiske omstillinger under Holbæk i Fællesskab hen over foråret, og
  2. at de væsentligste elementer i budget 2016 drøftes, og hvilke konsekvenser disse kan medføre.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Hovedudvalget og Økonomiudvalget holder to dialogmøder i løbet af budgetprocessen. Det første i marts. Det andet i august, umiddelbart efter byrådets budgetcamp.
 
Hensigten med dette andet møde er dels at drøfte, hvordan det er gået med de politiske omstillinger hen over foråret, og dels drøfte budget 2016, og hvilke konsekvenser disse kan have for medarbejderne i Holbæk Kommune.
 
Som materiale til mødet er medsendt de bilag, som benyttes på budgetcampen den 13. og 14. august.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sagsfremstilling

caseno15-40583_#3398531_v1_valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.pdf
caseno15-40583_#3398521_v1_udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne.pdf
caseno15-40583_#3398249_v1_oversigt over budget 2016.pdf
caseno15-40583_#3398248_v1_nøgletal, overblik over k4 kommuner.pdf
caseno15-40583_#3398246_v1_ny beskræftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-40583_#3398244_v1_mulighedskatalog, ind til kerneopgaven.pdf
caseno15-40583_#3398238_v1_investeringsoversigt.pdf
caseno15-40583_#3398237_v1_hif, administrative omstillinger.pdf
caseno15-40583_#3398235_v1_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-40583_#3398233_v1_evaluering af politiske omstillinger.pdf
caseno15-40583_#3398231_v1_det gode liv på plejecentre m.fl..pdf

Bilag

Valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag
Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
oversigt over budget 2016
Nøgletal, overblik over K4 kommuner
Ny beskræftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Mulighedskatalog, ind til kerneopgaven
Investeringsoversigt
HIF, administrative omstillinger
Familieindsats og forebyggelse
Evaluering af politiske omstillinger
Det gode liv på plejecentre m.fl.