UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Elværket

STARTTIDSPUNKT

08-04-2015 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-04-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Hoveudvalget og Økonomiudvalget1. Dialogmøde mellem Hoveudvalget og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
 
Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
Drøftelsessag
 
 
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at Hovedudvalg og Økonomiudvalg drøfter:
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har på sit møde den 15. januar 2015 tiltrådt programmet for udarbejdelse af potentialeafklaringer for konkurrenceudsættelse i henhold til Budgetaftalen for 2015 – 2018.
Det er hensigten, at drøftelsen på dialogmødet skal medvirke til en fælles forståelse for potentialeafklaringen og en drøftelse af, hvordan Hovedudvalget bedst muligt kan blive inddraget i processen.
Program for potentialeafklaring er medsendt.
 
De politiske omstillinger er godt i gang, der har været afholdt opstartsmøder, hvor rammen til det videre arbejde, borgerinddragelse, risici og udfordringer er drøftet. På mødet kan gives en status på den fremdrift, der er i omstillingsgrupperne, og den proces der forventes fremadrettet. Den seneste status på omstillingerne fra Byrådets temamøde 18. marts 2015 er medsendt.
 
I tråd med de politiske omstillinger følger de administrative omstillinger i Holbæk i Fællesskab. Det er vigtigt, at der er mulighed for inddragelse i begge, hvorfor der også her gives en status.
 
Formålet med mødet mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget er, at få en fælles forståelse og drøftelse af de omstillinger og forandringer der sker i organisationen, og dermed hvilke konsekvenser det kan medføre for medarbejderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sagsfremstilling

3966138e1.pdf
3966132e2.pdf

Bilag

Program for potentialeafklaringer januar 2015
De politiske omstillinger - status