UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Elværket

STARTTIDSPUNKT

20-08-2014 11:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2014 13:30:00


PUNKTER

1. Dialogmøde mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg - August 20141. Dialogmøde mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg - August 2014

Sagsgang og sagstype


Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

 

Drøftelse

 
 
 
 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Hovedudvalg og Økonomiudvalg:

  1. drøfter de væsentligste elementer i budget 2015-18, og herunder den betydning Holbæk i fællesskab får for Holbæk Kommune som arbejdsplads

  2. drøfter hvad Hovedudvalget fik ud af at deltage og lytte med på budgetcampen

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Hovedudvalget og Økonomiudvalget holder to dialogmøder i løbet af budgetprocessen. Det første i marts umiddelbart efter byrådets temadag om budget. Det andet i august, umiddelbart efter byrådets budgetcamp.

 

Hensigten med dette andet møde er dels at drøfte de konsekvenser som Holbæk i Fællesskab får for kommunens medarbejdere, dels at drøfte hvad HU fik ud af at deltage på budgetcampen.

 

Hovedudvalget modtager fredag den 8. august de notater som skal bruges ved møderne med Økonomiudvalget og på budgetcampen. Byrådet og Økonomiudvalget modtager materialet samme dag.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Sagsfremstilling