UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

12-03-2014 17:20:00

SLUTTIDSPUNKT

12-03-2014 17:35:00


PUNKTER

43. Salg af ejendom - Lukket punkt
44. Organisationsændring - Lukket punkt43. Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Det indstilles, at der fastlægges individuelle minimumspriser for grundene, der forelægges til godkendelse ved byrådets møde.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2014
 
Med udgangspunkt i det pr. mail eftersendte bilag anbefaler Økonomiudvalget indstillingen godkendt, således at minimumspriser og udbudspriser fastsættes som foreslået i det eftersendte bilag. Bilaget lægges på sagen når referatet dannes.
 
 
44. Organisationsændring - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.