UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

07-01-2020 16:35:00

SLUTTIDSPUNKT

07-01-2020 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. januar 2020
2. Valg af formand
3. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsorden på ekstraordinært møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. januar 2020 godkendes
Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-01-2020

Godkendt

2. Valg af formand

Valg af formand
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse vælger en formand blandt sine medlemmer
Beskrivelse af sagen

Jeppe Jakobsen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen med virkning fra udgangen af 2019. Som følge heraf foretages en rokade i forhold til udvalgsposter.

Rokaden berører Projektudvalget for Unge og Uddannelse ved at formanden Steen Klink (O) udtræder af udvalget, samt at Brian Schäffer (O) indtræder i udvalget.

Projektudvalget for Unge og Uddannelse skal derfor vælge en ny formand.

Valget foretages som flertalsvalg blandt udvalgets kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Lovgrundlag – link

Kommunalbestyrelsesloven §§ 22 og 24

 

Sagshistorik, henvisninger

Sag nr. 284 på Kommunalbestyrelsesmøde den 11.12.2019: Godkendelse af, at betingelserne for, at Jeppe Jakobsen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-01-2020

Asbjørn Gerting Olsson (O) valgtes som formand, og Rasmus Brandstrup Larsen (V) valgtes som næstformand.

3. Underskriftsark

Underskriftsark