UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-05-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-05-2018 18:00:00


PUNKTER

6. Godkendelse af dagsorden
7. Beslutning om anbefalinger vedr. indhold i FGU-institutionen
8. Underskriftsark6. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 3. maj 2018 godkendes


Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 03-05-2018
Godkendt
7. Beslutning om anbefalinger vedr. indhold i FGU-institutionen

Beslutning om anbefalinger vedr. indhold i FGU-institutionen

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Unge og Uddannelse, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

BeslutningssagIndstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. anbefalinger vedrørende indhold i FGU-institutionen godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg (et såkaldt §17, stk. 4-udvalg) som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’, som ligger til grund for en reform af de forberedende tilbud.

Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som formelt refererer til Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse, arbejder henover det næste 1½ år med fire temaer i relation til reformen:
 
På projektudvalgets første arbejdsmøde i april 2018 om FGU-institutionen, blev der sat fokus på indhold i og tilrettelæggelse af den nye forberedende uddannelse. Resultatet af arbejdet er en række anbefalinger indenfor fem emneområder, som via Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse stiles til den kommende bestyrelse for FGU-institutionen.
 
Bilag 1 indeholder forslag til anbefalinger ledsaget af en kort motivation af hver enkelt anbefaling. Bilag 2 indeholder de renskrevne plancher fra arbejdsmødet.
 
Anbefalinger til FGU-bestyrelsen
 
Faglighed:
 
Trivsel:
Demokratisk dannelse:
 
Fravær:
 
Det gode valg:

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 03-05-2018
Godkendt, dog skal anbefalingerne omformuleres forud for fremsendelse til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med udgangspunkt i projektudvalgets drøftelser på mødet.caseno17-20674_#4517449_v1_forslag til anbefalinger - fgu-institutionen.pdf
caseno17-20674_#4517488_v1_opsamling - samlet.pdf

Bilag

Forslag til anbefalinger - FGU-institutionen
Opsamling - samlet


8. Underskriftsark

Underskriftsark