UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat - dialogmøde med Ældrerådet

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

28-10-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2019 10:00:00


PUNKTER

1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
2. Underskriftsark1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. nedenstående punkter bliver drøftet med Ældrerådet
Beskrivelse af sagen

 

  1. Budget 2020 og overslagsårene inkl. drøftelse af Det Nære Sundhedsvæsen
  2. Retningslinjer for Ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter
  3. Boligstrategi
  4. Overførte puljemidler fra puljerne vedr. værdighed og Bedre Bemanding
  5. Dialog og høringsprocesser
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-10-2019

Solveig Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

Drøftet

2. Underskriftsark

Underskriftsark