UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat - dialogmøde med ældrerådet

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

5/27/2019 10:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

5/27/2019 12:00:00 PM


PUNKTER

1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. nedenstående punkter bliver drøftet med Ældrerådet

Beskrivelse af sagen
  1. Pulje

 

  1. Ældrerådets økonomi

 

  1. Boligstrategien for ældre

 

  1. Nyt plejecenter

 

  1. Forebyggelse, herunder etablering af et forebyggelsesråd

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Ældrerådet har på møde d. 8. maj 2019 tilkendegivet at de ønsker ovennævnte punkter drøftet.


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019

Drøftetcaseno19-3923_#4936717_v1_forebyggelsesra°d.pdf.pdf

Bilag

Forebyggelsesra°d.pdf