UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat - dialogmøde med Ældrerådet

STED

Aktiv Center Rosenvænget

STARTTIDSPUNKT

29-10-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2018 14:30:00


PUNKTER

1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
2. Underskriftsark1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

 

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt- Hansen indstiller, at:

 1. nedenstående punkter bliver drøftet med Ældrerådet

 


Beskrivelse af sagen
 1. Nyt plejehjem i Holbæk, da der er et stort behov for at få udvidet kapaciteten af plejecenterboliger i Holbæk Kommune.
   
 2. Sundhedsaftalen 2019-2022.
   
 3. Det nære sundhedsvæsen hvor nye opgaver, der tidligere blev løftet af det regionale sundhedsvæsen i fremtiden skal løftes af det nære sundhedsvæsen. Dette kræver nye kompetencer på flere niveauer hos de kommunale medarbejdere og nye fysiske faciliteter.
   
 4. Projekt Geri-Team.
   
 5. Sundhed og forebyggelse til det øgede antal +80 årige med større behov for hjælp.
   
 6. Flere ældre kræver ressourcer – og der vil komme en stor stigning i antal ældre, som vi ikke kan se afspejlet i det demografiske træk.
   
 7. Akutpladser og en urimelig egenbetaling ved hjemskrivning.
   
 8. Arbejdsmiljø med henblik på rekruttering af medarbejdere.
   
 9. Kompetenceudvikling af det eksisterende personale og plan for fremtidig rekruttering, hvor der er klarlagt hvilke kompetencer, der skal bruges.

 


Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-10-2018

Drøftet

2. Underskriftsark

Underskriftsark