UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat - dialogmøde med ældrerådet

STED

Plejecenter Elmelunden

STARTTIDSPUNKT

28-05-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-05-2018 15:00:00


PUNKTER

1. Drøftelse af punkter på dialogmøde med Ældrerådet1. Drøftelse af punkter på dialogmøde med Ældrerådet

Drøftelse af punkter på dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. nedenstående punkter drøftes med Ældrerådet.Beskrivelse af sagen
Som opsamling på kommunalbestyrelsens forårsseminar om ældreområdet, ønsker udvalget at drøfte den videre proces i forhold til fire temaer:
 
 
Ældrerådet har fremsendt udkast til dagsorden, med punkter Ældrerådet foreslår drøftet med udvalget.
 

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 28-05-2018
Drøftet