UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

31-08-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-08-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Beslutning om udvalgets endelige anbefalinger
2. Evalueringsdrøftelse af deltagelsen i Folkemødet 20171. Beslutning om udvalgets endelige anbefalinger

Beslutning om udvalgets endelige anbefalinger

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 
 
  1. anbefalingerne godkendes,
  2. oplæg til formandens og næstformandens præsentation af anbefalingerne for byrådet drøftes,
  3. oplæg til offentliggørelse af anbefalingerne for lokalområderne drøftes.

Beskrivelse af sagen
Endelige anbefalinger
Projektudvalgets hovedopgave er at give anbefalinger til byrådet om fremtidens lokale udvikling. Anbefalingerne skal overgives til byrådet på temamødet d. 13. september 2017.
På projektudvalgets møde den 17.8.17 drøftede udvalget det næsten færdige oplæg til anbefalinger og forslog mindre justeringer. På baggrund af de tilføjede justeringer godkendes anbefalingerne.
 
Præsentation af anbefalinger på byrådets temamøde
Det er aftalt at anbefalingerne fremlægges af formand og næstformand. Der er afsat 30 minutter til præsentationen, inkl. spørgsmål og drøftelse. På udvalgets møde gives et oplæg til hvordan anbefalingerne kan præsenteres for byrådet. 
 
Præsentation af anbefalinger for lokalområderne
Det planlægges at præsentationen sker sted ved et arrangement for alle interesserede borgere i Holbæk Kommune. Ud over en præsentation af anbefalinger skal arrangementet fungere som en ’tak’ til lokalområdernes for bidrag og imødekommenhed i forholdet til udvalgets mange besøg.
Mulige datoer:
  1. En aften ml. d. 18.-29. september.
  2. Den. 4. el.5. okt. Lægges sammen med evalueringen af Projekt Udviklingskraft i lokalområderne, som dermed fremrykkes. Arrangementet finder sted før KV-17.
  3. Ultimo november. Lægges sammen med den planlagte evaluering af Projekt Udviklingskraft i lokalområderne. Arrangementet finder sted efter KV-17.
Umiddelbart efter offentliggørelsen den 13.9.17 for byrådet, udsendes en pressemeddelelse om anbefalingerne. Samme dag sendes anbefalingerne til alle kontaktpersonerne i lokalområderne sammen med en invitation til arrangementet.
2. Evalueringsdrøftelse af deltagelsen i Folkemødet 2017

Evalueringsdrøftelse af deltagelsen i Folkemødet 2017

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Projektudvalget for Lokal Udviklings deltagelse i Folkemødet 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Lokal Udvikling deltog i Folkemødet 2017 i et samarbejde med NVPRO, Ung i Odsherred og UngHolbæk. Den gennemgående base var galeasen Hjalm, mens arrangementerne var blevet til i et konkret samarbejde med UngHobæk under det overordnede tema ’Unge og demokrati’. I forbindelse med UngHolbæks samlede evaluering af sin deltagelse efterspørges Projektudvalget for Lokal Udviklings vurdering af samarbejdet. Udvalgets vurdering vil blive videregivet til UngHolbæk og desuden bringes med til administrationens evalueringsmøde d. 4.9.17 med samarbejdspartnerne.
 
UngHolbæks foreløbige vurdering af resultatet af samarbejde vedlagt i bilag.


caseno16-2941_#4289847_v1_kort evaluering - folkemøde 2017.docx

Bilag

Kort Evaluering - Folkemøde 2017