UDVALG

14-17 Projektudvalget for Lokal Udvikling

MØDE

Referat

STED

St. Merløse

STARTTIDSPUNKT

14-03-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-03-2017 17:45:00


PUNKTER

1. Drøftelse af projektudvalgets afsluttende anbefalinger
2. Orienteringer1. Drøftelse af projektudvalgets afsluttende anbefalinger

Drøftelse af projektudvalgets afsluttende anbefalinger

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalgets ønsker til overordnede anbefalinger vedrørende lokal udvikling drøftes.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalgets hovedopgave er at give anbefalinger til byrådet om fremtidens lokale udvikling. Anbefalingerne skal overgives til byrådet på byrådets temamøde i september 2017.
 
På dagens møde lægges der op til en drøftelse af hvilke overordnede og politiske hovedanbefalinger projektudvalget ønsker at give byrådet.
 
Et bærende element i udvalgets arbejde har været møderækken med alle lokalområderne, hvoraf der fortsat mangler 4 møder. Udvalget gives et foreløbigt overblik over de væsentligste emner, som har været drøftet på med lokalområderne. Det drejer sig bl.a. om bosætningsmuligheder, lokale skole og dagtilbud, flere lokale aktører, trafik og dialog.
Desuden gives et overblik over projektudvalgets aktiviteter indtil videre og hvilke temaer og eventuelle underliggende anbefalinger der kan udledes heraf.

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 14-03-2017
Drøftet
2. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Lokal Udvikling
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget orienteres om:

Beslutning i Projektudvalget for Lokal Udvikling den 14-03-2017
Orienteringen taget til efterretning.