UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-02-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-02-2014 18:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden for Projektudvalg for Vækst 28. februar 20141. Dagsorden for Projektudvalg for Vækst 28. februar 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Program for dagen

 

Baggrund og formål

Byrådet har nedsat et Projektudvalg for Vækst, der i den kommende byrådsperiode skal arbejder med vækst gennem øget beskæftigelse og bosætning.

 

Projektudvalget skal – på byrådets vegne - være lokomotiv i arbejdet med at skabe den vækst, der skal sikre fremtidens velfærd, ved at finde frem til forslag, som kan skabe vækst – både på kort og langt sigt.

 

Projektudvalget skal bidrage til at realisere særligt fire af de otte pejlemærker fra Holbæk Kommunes Udviklingsstrategi (april 2012): Et attraktivt sted at flytte hen, Flere jobs, Gode byer at leve i og Uddannet til fremtiden.

 

Formålet med projektudvalgets første møde er:

  1. At give udvalget et indblik i noget af den viden vi ligger inde med, som ligger til grund for udarbejdelsen af bl.a. Udviklingsstrategien, og som sætter retning for udvalgets arbejde (bilag 1).

  2. At drøfte rammerne for udvalgets arbejde og de kommende møder, herunder udvalgets ønsker til oplægsholdere, ekskursioner mm (bilag 2).

 

På mødet vil udvalget også blive præsenteret for hovedpunkterne i en kommende Eventstrategi (bilag 3)

 

Program

16:00- 16:05 Velkomst og dagens program v. Kurt Næsted

 

16:05- 16:30 Viden og udgangspunkt v. Kira

Hvad ved vi om vækst? Hvad er udgangspunktet?

Gennemgang af de vigtigste pointer i notatet Viden & Udgangspunkt.

 

16:30- 17:30 Rammer for arbejdet v. Kurt Næsted

Kommissoriet lægger op til at projektudvalget kan invitere ikke politikere til at deltage i projektudvalgets arbejde samt gøre brug af alternative arbejdsformer som konferencer virksomhedsbesøg og workshops.

 

På baggrund af en gennemgang af den overordnede tids- og procesplan drøfter udvalget rammerne for arbejder, herunder form og indhold af de enkelte møder. Hvor er der behov for at vi indhenter viden? Hvem vil vi gerne i dialog med? Hvor skal møderne afholdes?

 

17:30- 17:50 Eventstrategi v. Brian W. Ahlquist

Kommissoriet lægger op til at et af Vækstudvalgets initiativer kan være udarbejdelse af en samlet strategi for events i Holbæk Kommune, der kan være med til at putte Holbæk på landkortet samt bidrage til flere oplevelser for kommunens borgere og besøgende.

 

Gennemgang af hovedpunkterne i en kommende Eventstrategi.

 

17:50- 18:00 Opsamling og tak for i dag v. Kurt Næsted

 
 

Sagsfremstilling

3434144e1.pdf
3434342e2.pdf
3434163e3.pdf

Bilag

Bilag 1_ Viden og Udgangspunkt_200214.pdf
Bilag 2_Tidsplan skitse - vækstudvalg 2014.pdf
Bilag 3_Notat til Vækstudvalget_Eventstrategi_130214.pdf