UDVALG

Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

15-08-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet d. 15. august 2017
2. Orientering om potentialeanalysen af boligmarkedet i Holbæk Kommune
3. Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed
4. Ansøgning om støtte til 'Projektkoordinator i Jyderup
5. Evt)1. Dagsorden og tidsplan til mødet d. 15. august 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet d. 15. august 2017

Sagsgang og sagstype
Dagsorden til møde i Projektudvalget for Vækst den 15. august kl. 15.30 – 18.30 er:
 
1) Orientering om potentialeanalysen af boligmarkedet i Holbæk Kommune v/ Jesper Wagner fra Exometric
2) Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse ”Kommunernes erhvervsvenlighed 2017” v/Erhvervsanalytiker Jakob Bonde Pollmann
3) Beslutningspunkt: Ansøgning om støtte til ”Projektkoordinator i Jyderup”
4) Evt.
 
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2.
2. Orientering om potentialeanalysen af boligmarkedet i Holbæk Kommune

Orientering om potentialeanalysen af boligmarkedet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Vækstudvalget tager orienteringen om potentialeanalysen af boligmarkedet i Holbæk Kommune til efterretning

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget besluttede på mødet d. 13. juni 2017, at der skulle udarbejdes en potentialeanalyse af boligmarkedet i Holbæk Kommune.
 
Rådgivningsfirmaet Exometric har udarbejdet analysen, der vil blive præsenteret af Exometric v/ Markedschef Jesper Wagner på mødet d. 15. august 2017.
 
Analysen har til formål, at afklare potentialet på boligområdet i forbindelse med rekruttering af investorer til Holbæk Kommune. Analysen beskriver kommende efterspørgsel i Holbæk Kommune for boliger, herunder volumen (antal enheder), størrelse, typer (villa, rækkehuse, lejligheder) og enhedsprisniveau. Med analysen får administrationen et værktøj der kan anvendes til at opnå højere priser og flere kvalificerede bydere, når kommunen udbyder kommunalt ejede grunde, der skal sælges til by- og boligudvikling.
 
Konkret giver analysen et billede af relevante målgruppers evne og vilje til at betale for enten at eje eller leje en bolig samt de forskellige forventninger til blandt andet størrelse og konfiguration af kommende boliger. Analysen afdækker samtidig, hvor mange, der vil søge til et givent område og giver et billede af kommende prispunkter og den fremtidige efterspørgsel på eksempelvis rækkehuse, lejligheder og villaer i dette område. Analysen er baseret på primære, sekundære og tertiære datakilder, så som historiske data, statistiske fremskrivninger, markedsanalyser samt online og direkte interviews med relevante målgrupper.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 15-08-2017
Vækstudvalget tog orienteringen om potentialeanalysen af boligmarkedet i Holbæk Kommune til efterretning.
 
Oplægget fra Exometric v/ Markedschef Jesper Wagner vedlægges referatet.


caseno16-54312_#4280913_v1_oplæg for væu - investorrekruttering.pdf.pdf

Bilag

Oplæg for VÆU - investorrekruttering.pdf


3. Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed

Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Vækstudvalget tager orienteringen om Dansk Byggeris analyse ”Kommunernes erhvervsvenlighed 2017” til efterretning

Beskrivelse af sagen
Dansk Byggeri udgiver en årlig tilbagevendende analyse der hedder Kommunernes erhvervsvenlighed, som undersøger erhvervs- og byggevenligheden i landets kommuner. Analysen ser på parametre som Dansk Byggeri vurderer, har en særlig betydning for bygge- og anlægsvirksomheder, og laver på den baggrund en rangordning af landets 98 kommuner.
 
Holbæk Kommune har i 2017 opnået en placering som nummer 4. I 2016 var Holbæk Kommune nummer 44.
 
På baggrund af analysen vil administrationen præsentere et oplæg på mødet, hvor de mest centrale pointer blive præsenteret. Herunder hvad der ligger til grund for Holbæk Kommunes placering på ranglisten.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 15-08-2017
Vækstudvalget tog orienteringen om Dansk Byggeris analyse ”Kommunernes erhvervsvenlighed 2017” til efterretning. Oplægget vedlægges referatet.


caseno16-54312_#4280042_v1_bilag - pp - dansk byggeri 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag - PP - Dansk Byggeri 2017.pdf


4. Ansøgning om støtte til 'Projektkoordinator i Jyderup

Ansøgning om støtte til 'Projektkoordinator i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Beslutningspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Vækstvalget behandler og tager stilling til ansøgningen fra ”Styregruppen for lokalforum” i Jyderup. Der søges om medfinansiering til et 6 måneders projekt, hvor midlerne vil anvendes til at ansætte en projektkoordinator i Jyderup.

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget har holdt flere dialogmøder med frivillige og engagerede Jyderupborgere – og senest bevilligede udvalget (på udvalgets møde i juni 2017) 50.000 kr. til udmøntning af Bylivsstrategi i Jyderup.
 
På udvalgets møde forrige møde i juni måned besluttede udvalget, at udvalget gerne ville se en egentlig ansøgning fra Jyderup vedrørende ’organisering og koordinering’ af indsatserne i Jyderup, så der kunne sikres en forankring og en retning på det fælles arbejde.
 
På den baggrund har udvalget modtaget vedlagte ansøgning om medfinansiering til en projektkoordinator.
 
Projektkoordinatorens rolle og opgaver er beskrevet i selve ansøgningen, og som opgaverne er beskrevet der, er der mulighed for at yde kommunal støtte. De primære indsatsområder er: bosætning, byudvikling og turisme.
 
Det samlede beløb for projektets 6 måneders ’forsøgsperiode’ er 125.000 kr. for en ugentlig arbejdsdag (plus ekstra i særlige perioder). Dvs. knap 21.000 kr. om måneden. 
 
Kommunen ansøges om bidrag på 75.000 kr. og de resterende 55.000 kr. finansieres af foreninger og virksomheder i Jyderup.
 
Efter 5 måneders indsats skal projektet evalueres – og der skal derefter tages stilling til, om projektet skal fortsætte.

Økonomiske konsekvenser
I første omgang skal Vækstudvalget beslutte, om der skal afsættes 75.000 kr. til projektet – og efter 5 måneders periode skal det vurderes, om projektet skal forlænges. Såfremt projektet forlænges, er det ansøgeres vurdering, at det skal ske med kommunal finansiering – og derfor vil beløbet derefter blive yderligere 125.000 kr.  

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 15-08-2017
Vækstvalget behandlede og tog stilling til ansøgningen fra ”Styregruppen for lokalforum” i Jyderup. Der tildeles medfinansiering på 75.000 kr. til et 6 måneders projekt, hvor midlerne vil anvendes til at ansætte en projektkoordinator i Jyderup jævnfør den fremsendte ansøgning fra Jyderup. Endvidere er det udvalgets forventning, at projektet bl.a. vil betyde et tættere samarbejde mellem ansøgerne i Jyderup og Holbæk Erhvervsforum om byudvikling og turisme.


caseno16-54312_#4270565_v1_væu 15 aug jyderup ansøgning til projektkoordinator.pdf.pdf

Bilag

VÆU 15 aug Jyderup Ansøgning til projektkoordinator.pdf


5. Evt)

Evt)

Sagsgang og sagstype
Evt) – med det sædvanlige budgetbilag

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 15-08-2017
Intet af beslutte

 


caseno16-54312_#4269846_v1_bilag til evt. august vækstudvalgets budget.pdf.pdf

Bilag

bilag til evt. august Vækstudvalgets budget.pdf