UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Auditoriet på Brorfelde,

STARTTIDSPUNKT

01-12-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-12-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"1. Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” til ”Kultur gi’r vækst”.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2016 – 2019 besluttede byrådet at satse på kultur som vækstfaktor under overskriften ”Kultur gi’r vækst”.
 
Denne satsning er der enighed blandt medlemmerne i Projektudvalget for Vækst og Udvalget ”Kultur, Fritid, og Fællesskab” om at fortsætte med at understøtte i 2017.  Imidlertid er der også enighed om, at støtten til events har en højere grand af kulturelement en et egentligt vækstelement i sig, hvorfor det foreslås, at der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”, hvorefter kultur- og fritid må varetage opgaven i forhold til at kunne støtte koncertaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
En del af midlerne til Projektudvalget for Vækst er placeret under politikområde 2, Administration. Der flyttes derfor 1 mio. kr. fra Politikområde 2, Administration til politikområde 15, Kultur og Fritid.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Søren Stavnskær stemte imod, da han ikke fandt, forslaget skaber vækst.
 
Det øvrige udvalg indstiller, at der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” til ”Kultur gi’r vækst”.