UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup

STARTTIDSPUNKT

08-10-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-10-2015 17:30:00


PUNKTER

1. Møde i Vækstudvalget den 8. oktober 20151. Møde i Vækstudvalget den 8. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Dagsorden for Vækstudvalget den 8. oktober 2015, kl. 15:30-17:30.
 
Den første 1½ time af mødet vil være fælles med Udvalget for Kultur og Fritid og bestyrelsen fra Holbæk i Pinsen (HiP). Mødet afholdes på Makvärket og efterfølges af et borgermøde om Plan- og Udviklingsstrategien.
 
Det første punkt på mødet er en dialog med bestyrelsen bag HiP, der kommer på besøg og fortæller om deres planer for de fremtidige arrangementer. Udvalget for Kultur og Fritid deltager i denne del af mødet, og vil også deltage i punkt 2 der omhandler evaluering af HiP 2015.
 
Efter drøftelsen af HiP, skal VÆU behandle to punkter uden deltagelse af KFU.
 
Det ene punkt er VÆU’s behandling af Plan- og Udviklingsstrategien (PUS). VÆU skal drøfte pejlemærket Gode steder at leve og, hvis tiden tillader det vil pejlemærket Flere Jobs også blive drøftet. Det efterfølgende borgermøde vil også dreje sig om PUS.
 
Afslutningsvis skal udvalget beslutte om de ønsker at yde støtte til de fire ansøgninger Vækstudvalget har modtaget: Orø-film, Holbæk bog, fælleshus i Tølløse og Dynamo Holbæk
 


Dagsorden

Punkt 1 - (15:30-16:30): Strategi for HIP2016+ - KFU, HIP´s bestyrelse og Brian Worm Ahlquist
 
Punkt 2 - (16:30-17:00): Evaluering af HIP2015 – KFU, Mikkel Thorning og Brian Worm Ahlquist
 
Punkt 3 - (17:00-17:15): Plan- og Udviklingsstrategi
 
Punkt 4 - (17:15-17:30): Ansøgninger til Vækstudvalget
· Punkt 4.1 - Orø-film
· Punkt 4.2 - Holbæk Bog
· Punkt 4.3 - Fælleshus i Tølløse
· Punkt 4.4 – Dynamo Holbæk
Punkt 5 - Eventuelt
 
 
Mødet afholdes på Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 08-10-2015
Mødet blev afholdt på Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup
 
-           Fællesmøde mellem Vækstudvalget og Kultur-og Fritidsudvalget om ”Holbæk I Pinsen” med følgende to punkter til drøftelser:

Ad 1): Den første 1½ time af mødet var fælles med udvalget for kultur og fritid og bestyrelsen fra Holbæk i Pinsen. Bestyrelsen for Holbæk I Pinsen fremlagde deres planer for det fremtidige arbejde med Holbæk I Pinsen, og ”Strategi for HIP16 og frem”, og det gav anledning til drøftelser med de to politiske udvalg. Udvalgene gav udtryk for at de gerne ville have mange besøgende til HiP, og ellers blev der overordnet set udtrykt tilfredshed med den vision for videreudviklingen af HiP, der blev præsenteret for udvalgene.

Ad 2): Evaluering af indsatsen med Holbæk I Pinsen 2015. I de drøftelser var både Vækstudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget deltagere sammen med Mikkel Thorning og Brian Worm. Udvalgene havde en drøftelse af, hvilke succeskriterier der er for en event som HiP. Det blev fremhævet, at der for HiP15 både var et besøgsmæssigt succeskriterie men også, at der var fokus på involvering af frivillige og foreninger og at eventen skulle holde et vist kunstnerisk niveau.

-           Her efter skulle Vækstudvalget fortsætte sit ordinære møde med følgende to punkter:

Ad 3): Plan- og Udviklingsstrategi, hvor særligt to pejlemærker var på dagsordenen: ”Gode byer at leve i” og ”Flere jobs”. (Borgermødet, som fulgte lige efter Vækstudvalgsmødet omhandlede også Plan- og Udviklingsstrategien). På grund af tiden blev behandlingen af punktet imidlertid udskudt til Vækstvalgets møde i november.

Ad 4): Til beslutning: Vækstudvalget havde modtaget ansøgninger, som skulle behandles. Men fordi tiden var overskredet – og borgermødet skulle i gang blev behandlingen af ansøgningerne udskudt til november mødet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3456411_v1_væu - årshjul - 2015-2016.docx.docx
caseno14-4378_#3456505_v1_væu - bilag - pus-kerneopgaver-effektmål.docx.docx
caseno14-4378_#3456501_v1_væu - bilag - pus.docx.docx
caseno14-4378_#3456520_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Årshjul - 2015-2016.docx
VÆU - Bilag - PUS-Kerneopgaver-Effektmål.docx
VÆU - Bilag - PUS.docx
Udviklingsstrategi.pdf