UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

12-05-2015 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-05-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Velkomst og dagens program til møde i Projektudvalget for Vækst den 12. maj 2015
2. Branding
3. Detailhandelssamarbejde mv. - Lukket punkt
4. Virksomhedspanel
5. Studietur
6. Eventuelt til mødet den 12. maj 20151. Velkomst og dagens program til møde i Projektudvalget for Vækst den 12. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 12-05-2015
Kurt bød velkommen og fortalte at økonomiudvalget havde et par bemærkninger ift. Vækstpolitikken. Bemærkninger som projektgruppen har indarbejdet efterfølgende.

Referat

caseno14-4378_#3300695_v1_vækstpolitik_print_20052015.pdf.pdf

Bilag

Vækstpolitik_print_20052015.pdf


2. Branding

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Til at begynde med får I en kort orientering om, hvordan arbejdet med at få formuleret en brandingstrategi skrider frem. Som bekendt har Kurt haft møder med nogle eksterne bureauer og derudover har der været nogle overvejelser af, hvad det egentlig er produktet – og effekten - skal være. Vækstudvalget har mulighed for at komme med input og ideer til, hvordan man kan gribe det an.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 12-05-2015
Orientering om arbejdet med branding ved Lotte Søndergaard Møller (Arbejdsprocessen vedr. Branding modellen er vedlagt referatet)
 
Omdrejningspunktet for forslaget til, hvordan vi kan gribe branding er: Hvad vil vi sælge, og hvordan vil vi gøre det. Modellen er lavet med tydelig inspiration fra arbejdet med erhvervspolitikken, hvor kommunen har bevæget sig fremad i flere ’meningsmålinger’ – uden de store krumspring men med det lange seje træk omkring den interne fortælling for øje.
 
Kurt tilføjede, at det, vi skulle finde frem til, er hvilket DNA der kendetegner Holbæk. Når vi har den interne fortælling, så er vi også bedre til budskabet udadtil: Holbæk er en sportsby, kulturby, fjordby, og dermed mange forskellige målgrupper.
 
Derfor bliver næste skridt at nå frem til den interne historie, vores styrkepunkter og have fælles fokus på dem. Derigennem kan der komme klarhed over, hvilke målgrupper vi skal/kan adressere – og dermed også hvilke interessenter.

Referat

caseno14-4378_#3300726_v1_brandingmodel_final.docx.docx

Bilag

Brandingmodel_final.docx


3. Detailhandelssamarbejde mv. - Lukket punkt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 12-05-2015
Kurt Næsted orienterede kort om status.
 
Desværre havde det vist sig, at de visioner, som Julie Holck havde præsenteret på sidste møde, gav juridiske udfordringer. Dels er der ikke lovhjemmel til at ’påtvinge’ medlemskab af et samarbejde. Dels adskiller vores model sig fra f.eks. Esbjerg ved, at i Esbjerg har man kommunalt ansatte til at drive samarbejdet. Det har man ikke i vores model – den bygger på et lokalt ’drive’ og engagement.
 
Derfor arbejder Handelsstandsforeningen og Erhvervsforum videre på at finde en brugbar måde at samarbejde på. Sammen med ejendomsejerne har de stadig til mål at skabe et fælles hus. Scenariet er stadigvæk at få skabt et fælles hus, som indeholder alle parter, og som kan have den fælles organisering og synergi, så der kan blive sat skub i detailhandlen.
 
Udvalget var enigt om, at indsatsen ikke skal være båret af kommunen, men skal udspringe af parternes eget initiativ og opbakning.
 
Der var også enighed om, at samarbejdet omkring detailhandlen er vigtigt – og vigtigt at parterne finder en løsning sammen. Vi har brug for et ’boost’ til detailhandlen, og gerne et der med tiden vil kunne kopieres til andre byer i kommunen. Og derfor var der ærgrelse i udvalget over, at projektet ikke var kommet videre, men også en anerkendelse af, at partnerne skal finde en løsning sammen, hvis projektet for alvor skal kunne rykke.
 
Der arbejdes på at invitere parterne (Holbæk Handelsstandsforening og Holbæk Erhvervsforum) til orienterende møde med VÆU. (Efter mødets afslutning er 2. juni valgt som dato).
4. Virksomhedspanel

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Vækstudvalget bliver herefter orienteret om intentionerne om at starte et virksomhedspanel, hvor kommunen kan få en mulighed for at undersøge, hvordan virksomheder forholder sig til nogle af de specifikke opgaver og udfordringer som Holbæk Kommune har. Virksomhedspanelet skal være en pendant det borgerpanel som er blevet etableret. Udvalget får mulighed for at komme med input i forlængelse af et kort oplæg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 12-05-2015
Jesper Møller præsenterede de foreløbige overvejelser/intentioner i forbindelse med forslag om et Virksomhedspanel. Formålet udspringer af ”Holbæk i Fællesskab” og demokratieksperimentariet – nemlig at få mulighed for og adgang til at ’høre’ borgere og virksomheder om deres mening via spørgeskemaer.
 
Det blev besluttet, at administrationen arbejder videre med forslaget og præsenterer det for udvalget igen med dels en tydeligere formålsbeskrivelse og dels med et par eksempler på spørgsmålstyper.

Referat

caseno14-4378_#3300794_v1_virksomhedspanel.pdf.pdf

Bilag

Virksomhedspanel.pdf


5. Studietur

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Afslutningsvis vil der være en orientering om studieturen, der afholdes den onsdag den 3. og torsdag den 4. juni. Programmet er i store træk det samme som de to foregående programmer, men der vil dog være en kort orientering om, hvad I skal se og hvorfor.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 12-05-2015
Orientering om program samt bindende udsagn i forhold til tilmelding.
 
Programmet er faldet på plads.
 
Maria deltager desværre ikke, Kristian Nabe-Nielsen er måske med onsdag. Desuden deltager den nye leder for Erhverv Søren Korsholm på studieturen.
 
Et opdateret program er vedlagt.

Referat

caseno14-4378_#3300734_v1_programmet 3 og 4 juni_væu final.pdf.pdf

Bilag

Programmet 3 og 4 juni_VÆU Final.pdf


6. Eventuelt til mødet den 12. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 12-05-2015
VÆU holder fast i at afholde møde d. 8. juni kl. 15.30.
 
Jesper sender program vedr. KL´s Erhvervskonference til afholdelse i Århus d. 24. august rundt til VÆU.

Referat
Sagsfremstilling