UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-04-2015 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2015 16:00:00


PUNKTER

1. Ekstraordinært møde i Projektudvalget for Vækst den 30. april 20151. Ekstraordinært møde i Projektudvalget for Vækst den 30. april 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen er:
 
  1. Drøftelse af Byrådets temamøde med henblik på vækstpolitikkens videre behandling i henholdsvis Økonomiudvalget (den 6. maj) og Byrådet (den 13. maj). Bilag er dels opsamlingen fra bordrunden, dels vækstpolitikken med bilag
  2. Evt.
 
Bilag: opsamling fra bordrunden kan findes i e-dagsorden under byrådets temamøde den 15. april 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 30-04-2015
Ekstraordinært møde i Projektudvalget for Vækst den 30. april 2015
 
Deltagere: Formand Kurt Næsted, Maria Friis, Søren Stavnskær, Lars Dinesen, Henrik Mosbæk (Steen Klink og Jens G. Kristiansen afbud)
 
Administrationen: Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, Afdelingsleder Lotte Højgaard, Lotte Søndergaard Møller og Kasper Funch Vinding (ref.)  ( Koncernchef Kristian Nabe, Jesper Møller afbud)
 
Ad 1) Drøftelse af Byrådets temamøde med henblik på vækstpolitikkens videre behandling i henholdsvis Økonomiudvalget (den 6. maj) og Byrådet (den 13. maj).
 
Kurt gennemgik tilbagemeldingerne fra temamødet – og i den forbindelse blev de forskellige forslag og ideer vendt.
 
Holbæk Kommune vil samarbejde med andre kommuner om relevante emner. (fx infrastruktur eller turisme)
 
Mulighederne for at indgå i strategiske samarbejder med nabokommunerne blev drøftet (hvor det bedst giver mening), og Erik Kjærgaard Andersen gjorde opmærksom på, at det er et område, som man har fokus på.
 
Forholdet mellem Holbæk by og landdistrikterne blev vendt – og der var enighed om, at teksten i politikken giver et godt udgangspunkt for at støtte tiltag i kommunen som sådan.
 
Udvalget var også enigt om, at skoleområdet ikke hører hjemme i Vækstpolitikken, men behandles i andet regi (bl.a. omstillingsgrupperne). ”Grøn omstilling” og relaterede områder hører ressortmæssigt under Klima og Miljøudvalget.
 
De emner, som udvalget vil prioritere i første omgang fra handlingsplanen, er bosætning, branding samt detailhandel.
 
Slutteligt vendte udvalget initiativet Erhvervsservice 2,0 – og om der i den sammenhæng var muligheder for at udvide indsatsen (sammen med Erhvervsforum) på erhvervsområdet, så vi bliver endnu ’skarpere’ 
 
Ad 2) Evt.

1) Byforum afventer nærmere i forhold til orientering på VÆU.

2) Udvalgsmøde på Orø udskydes på ubestemt tid.

3) Mødet i VÆU d. 12. maj udskydes til kl. 16 næste gang. Afholdes på Kanalstræde.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3270296_v1_ensidet_politik_23042015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3270297_v1_indsatser (handlingsplan)_23042015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3270298_v1_vækstpolitik_til skærm.pdf.pdf

Bilag

Ensidet_politik_23042015.pdf
Indsatser (Handlingsplan)_23042015.pdf
Vækstpolitik_til skærm.pdf