UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

14-01-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-01-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden Vækstudvalg 14. januar 20151. Dagsorden Vækstudvalg 14. januar 2015

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Dagsorden

Udvalgsmøde i Vækstudvalget

 
 

Så træder vi ind i det andet år af jeres arbejde i vækstudvalget, og vi har mange ting på tapetet.

 

Vi har fire overordnede indsatsområder: bosætning, uddannelse, turisme samt produktion og service. Claus Westergaard fra Holbæk Erhvervsforum kommer og fortælle om turismepolitikken og hvilke tiltag, der er i støbeskeen. Ligeledes kommer den nye Orø-konsulent Sune Abelgren Nielsen, som vil fortælle om igangværende tiltag.

 

Vækstpolitikken nåede vi ikke at diskutere på sidste udvalgsmøde, så vi tager den op igen. Vi skal dels kigge på indhold men også tale om den politiske proces og kommunikationsstrategien i forhold til formidlingen af politikken.

 

Byforum-projektet også kaldet citymanagement har forløbet godt indtil videre. Vi tager en opdatering på status og det videre arbejde.

 

En snak om events og koncertinitiativer i dette regi.

 

Vi har nogle data om bosætning, og tager en snak om hvordan vi bedst udnytter denne viden.

 

Kommunen har ændret organisation for at være på forkant med fremtiden. Vi ser på hvordan det kan påvirke arbejdet i udvalget.

 
 

Agenda

 

15.30-15.35

Velkomst ved Kurt Næsted

15.35 – 16.05

Turismepolitik med Claus Westergaard. Briefing og hvad nyt i den kommende turismesæson

16.05 – 17.15

Drøftelse af vækstpolitikken. Herunder indhold, den politiske proces og kommunikationsstrategi

17.15 – 17.30

Byforum status

17.30 – 17.45

Opfølgning på koncertinitiativer

17.45 – 18.00

Bosætning. Status på data og hvad vi kan bruge dem til

18.00 – 18.15

Briefing på den nye organisationsændring og påvirkning

18.15 – 18.30

Eventuelt

 
 

Sagsfremstilling