UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-02-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-02-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Projektudvalgsmøde d. 25. februar 20141. Projektudvalgsmøde d. 25. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Projektudvalg for Demokratieksperimentariet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Dagsorden

 
 1. Overblik


  De tre fokusområder – plakat vedhæftet dagsordenen


  Tidslinje, forår 2014 – tidslinje vedhæftet dagsordenen

 2. Omstillingsgrupper


  Formål med omstillingsgrupper


  Demokratieksperimentarie-politikernes rolle – notat vedhæftet dagsordenen

 3. Aktiviteter i foråret 2014, fordeling af opgaver


  Arbejdsform i projektudvalg kontra fagudvalg  Aktivitet: Udvikling af nye dialogformer – notat vedhæftet dagsordenen


  Aktivitet: Demokrati på menuen – notat vedhæftet dagsordenen


  Aktivitet: Forberedelse af Folkemøde

 4. Afrunding


  Arbejdsform på fremtidige møder


  Aftaler

 

På Holbæk Kommunes hjemmeside er info om Demokratieksperimentariet nu opdateret, bortset fra siden med aktiviteter, som vil blive opdateret, når projektudvalget har taget stilling til igangsættelse af aktiviteter i foråret 2014. Se hjemmesiden her: http://www.holbaek.dk/Politik/Lokaldemokrati/Demokratieksperimentariet.aspx

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 25-02-2014
 
På møde i Demokratieksperimentariets projektudvalg d. 25. februar 2014 blev besluttet følgende:
 
Projektudvalgets møder skal ikke ligne fagudvalgenes møder, hvor administrationen fremlægger sager til beslutning. I stedet skal der være plads til diskussioner og til at blive klogere på dialog, involvering og demokrati. Projektudvalgets medlemmer holder små oplæg for hinanden om de aktiviteter, man er involveret i, artikler, bøger mm. Der kan også inviteres gæster, som kan bidrage med viden.
 
Projektudvalget mødes ca. 1 gang om måneden.
 
Projektudvalget deltager i Folkemøde på Bornholm d. 12. – 15. juni 2014
 
Projektudvalget arbejder i foråret 2014 med følgende aktiviteter, som blev drøftet på mødet:
 

Referat
Sagsfremstilling

3433994e1.pdf
3433996e2.pdf
3434053e3.pdf
3434063e4.pdf
3434070e5.pdf

Bilag

Plakat med de tre fokusområder
Tidsoversigt 07.02.2014
Demokratieksperimentariets rolle i omstillingsgrupper - 21.02.2014
Udvikling af nye dialogformer med lokalfora - 21.02.2014
Demokrati på menuen - 21.02.2014