UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-04-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-04-2015 21:00:00


PUNKTER

124. Drøftelse - Samskabelse og udvikling af den kommunale opgaveløsning
125. Drøftelse - Markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed
126. Drøftelse - Events på Folkemødet
127. Beslutning - Ændring af mødekalender for Demokratieksperimentariet
128. Orientering - Status på opgaver i Demokratieksperimentariet124. Drøftelse - Samskabelse og udvikling af den kommunale opgaveløsning

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
Projektudvalget drøfter, hvordan innovation og udviklingen af den kommunale opgaveløsning kan fremmes via samskabelse og dialogbaseret samarbejde med borgere og brugere

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Innovation og udvikling af opgaveløsningen
En af de tre fokusområder for Demokratieksperimentariet handler om,  at give byrådet indsigt i hvordan Holbæk Kommune styrker sin evne til, at udvikle nye og bedre måder at løse de kommunale opgaver på sammen med borger, brugere m.fl.
 
Det handler dels om, at administrationen skal blive bedre til at indgå i dialogbaserede samarbejder, så beslutninger og velfærdsopgaver udvikles i samarbejde med borgere og brugere. Og dels om hvordan byråd og udvalg styrkes i at indtænke borgere, brugere og andre aktører i udvikling af nye løsninger – og der igennem fremme en samskabelseskultur i administrationen.
 
På Demokratieksperimentariets møder i januar og februar, har projektudvalget ud fra konkrete eksempler, drøftet hvordan samskabelse og ’styrket borgerkontakt’ kan bidrage til udvikling af opgaveløsningen i samarbejde med borgere og brugere.
 
Drøftelse
For at belyste hvordan Holbæk Kommune fremmer sin evne til samskabelse og styrker sin evne til, at inddrage flere parter i innovation og udvikling af opgaverne, kan projektudvalget drøfte følgende spørgsmål:
 
 
 
 
Fremlæggelse
På mødet vil projektleder Anders Lauritsen, fremlægge pointer om og inspiration til drøftelse af punktet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 28-04-2015
Projektudvalget drøftede punktet, og besluttede, at Demokratieksperimentariet arbejder videre med hvordan samskabelse fremmes i organisationen, og hvordan samskabelse bringes i spil i udvalg og byråd.

Referat
Sagsfremstilling125. Drøftelse - Markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
Projektudvalget drøfter hvordan Holbæk Kommune skal deltage i markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra regeringen og Folketinget, i anledning af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed, med opfordring til, at Holbæk Kommune vil være med til at markere jubilæet lokalt, så det får synlighed i hele landet.
 
I henvendelsen fra regeringen og Folketinget, foreslås følgende muligheder for arrangementer som kan gennemføres i kommunerne:

•           Udstillinger på lokale museer,
•           Debatarrangementer med fokus på ligestilling, nærdemokrati og lokal deltagelse,
•           Plantning af nye ”kvinde-ege” eller
•           Andre traditionelle og utraditionelle events.
 
Projektgruppen foreslår, at Demokratieksperimentariet undersøger muligheden et samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang, om at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter til markering af begivenheden.
 
Til drøftelse
 
Baggrund
Kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed blev indført med en ændring i
grundloven den 5. juni 1915. Indtil 1915 havde kun 18 % af den samlede
befolkning valgret- og valgbarhed, da politisk medborgerskab var forbeholdt
mænd over 30 år med egen husstand.
 
100-året er en særlig anledning til at vise, hvordan det danske
velfærds­samfund er baseret på et demokratisk system med rettigheder,
pligter og ansvar. Markeringen skal bruges til at skabe national opmærksomhed om centrale
danske værdier som ligestilling, demokrati og samfundsdeltagelse.
 
Bilag
Brev fra regering og Folketing

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 28-04-2015
Projektudvalget foreslår, at Holbæk Kommune og Demokratieksperimentariet bidrager til allerede planlagte markeringer af begivenheden.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-37262_#3270015_v1_den nationale markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed i 2015 - bre.pdf

Bilag

Den nationale markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed i 2015 - Brev fra to ministre og FT formand til borgmestre om 100-året.pdf


126. Drøftelse - Events på Folkemødet

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - drøftelse

Indstilling
Projektudvalget drøfter de planlagte Folkemøde-arrangementer, og kvalificerer oplæg og indhold

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet deltager i 2015 i Folkemødet på Bornholm fra 11. - 13. juni. sammen med en stor del af byrådet og Fælles-skaberne.
 
Der planlægges deltagelse af Holbæk Kommune i to offentlige debatter, arrangereret i samarbejde med andre kommuner og aktører. Derudover planlægges der i regi af Fælles-skaberne to ’pop-up’ events med deltagelse af både politikere og Fælles-skabere. Temaet for Fælles-skabernes events bliver i år ’Fællesskab’ med budskabet Holbæk Kommune - bygger på fællesskab.
 
Debatarrangementer
De to debatarrangementer som planlægges i samarbejde med andre kommuner og aktører, handler om Dilemmaer i Samskabelse, og om Liv i Landsbyerne:
 
 
Ø Oplægget til arrangementet er: ”Samskabelse ses i mange kommuner som et af svarene på, hvordan opgaver kan løses bedre og billigere. Men at løse opgaver sammen med borgerne kan byde på dilemmaer og udfordringer. Hør seks eksperter i samskabelse udfordre hinanden i et dilemmaspil, med to teaterdirektører til at styre slaget”.
 
 
Ø Oplæg til debatten er i udkast: ”Hvad er kommunernes muligheder for at skabe levende lokalområder og attraktive landsbyer? Hvordan kan et godt lokaldemokrati, tæt samarbejde, tilskud, rådgivning og puljemidler fremme lokal udvikling? Eller er det måske noget andet og mere radikalt der skal til?
 
Egne ”pop-op” events
På samme måde som sidste år, planlægges der to events hvor der skabes dialog med folkemødedeltagerne, og hvor der indsamles inspiration og idéer til at udvikle indsatserne på lokaldemokrati, frivillighed og fællesskab i Holbæk Kommune. Eventsene planlægges i regi af Fælles-skaberne, med  mulighed for deltagelse af politikerne også.
 
Drøftelse
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 28-04-2015
Projektudvalget drøftede og godkendte de planlagte folkemødearrangementer

Referat
Sagsfremstilling127. Beslutning - Ændring af mødekalender for Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet – beslutning

Indstilling
Projektudvalget fastlægger mødekalendere for maj og juni 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er planlagt to udvalgsmøder i Demokratieksperimentariet inden sommerferien; tirsdag den 2. juni og mandag den 22. juni.
 
Projektgruppen foreslår, at det planlægte møde i projektudvalget for Demokrati­eksperimentariet den 2. juni aflyses. Næste møde i projektudvalget vil da være den 22. juni kl. 18-21.
 
Forslaget om aflysning af udvalgsmødet er begrundet i, at projektgruppen forventer stort fokus på konkret tilrettelæggelse af deltagelse i Folkemødet, samt iværksættelse af øvrige opgaver i Demokratieksperimentariet, som projektudvalget har drøftet på tidligere møder, herunder de 5 borgerbudgetteringsprojekter.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 28-04-2015
Projektudvalget besluttede at aflyse det planlagte udvalgsmøde den 2. juni 2015.

Referat
Sagsfremstilling128. Orientering - Status på opgaver i Demokratieksperimentariet

Sagsgang og sagstype
Demokratieksperimentariet - orientering

Indstilling
Projektudvalget orienteres om status på opgaver

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Projektgruppen orienterer om status på følgende opgaver i Demokratieksperimentariet:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Demokratieksperimentariet den 28-04-2015
Projektudvalget blev orienteret om status.

Referat
Sagsfremstilling