UDVALG

14-17 Demokratieksperimentariet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Møde i Demokratieksperimentariet 26. august 2014
2. PhD-samarbejde med RUC: 'Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab'1. Møde i Demokratieksperimentariet 26. august 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling

Dagsorden

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

  1. Status på hidtidige aktiviteter (15 min)

Lise Kemp giver en kort status på de aktiviteter Demokratieksperimentariet igangsatte eller deltog i første halvår af 2014:

 

- Go’dialog – Debatcafé på Holbæk Teater

- Book en politiker

- Ny børneinstitution i Jyderup

- Demokrati på menuen

- Omstillingsgrupper – forår 2014

- CityLAB

- Nye dialogformer mellem lokalområder og kommune

- Borgerbudgettering – Lokalområdernes Udviklingspulje

- Borgerbudgettering – Sundhedspuljen

 
  1. Drøftelse af fremtidige aktiviteter (1 time 15 min)

Projektgruppen har udarbejdet en oversigt over aktiviteter, som det i projektgruppens perspektiv vil være interessant for Demokratieksperimentariet at arbejde med i de resterende 1½ år af projektperioden. Aktivitetsoversigten skal fungere som et styringsdokument, der sikrer projektudvalgets overblik over de mange aktiviteter. Dokumentet opdateres løbende. Aktivitetsoversigten med status fra august 2014 er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

 

Lise Kemp gennemgår aktivitetsoversigten og projektudvalget drøfter om vigtige aktiviteter mangler og om nogle aktiviteter skal vælges fra. Projektudvalget beslutter desuden hvilke politikere, der skal tilknyttes aktiviteterne.

 
  1. Eventuelt (15 min)

 
 
  1. Orientering om deltagelse i RUC-projekt (15 min)

 

Holbæk Kommune har sagt ja til at deltage i et tre-årigt RUC-projekt om styrkelse af kommunalpolitikeres politiske lederskab. Jakob Torfing fra RUC fortæller om projektet (se selvstændigt dagsordenspkt).

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 26-08-2014
Projektudvalget drøftede og tilrettede aktivitetsoversigten. Den tilrettede aktivitetsoversigt vedhæftes referatet.
 
De aktiviteter i efteråret 2014, som politikerne fra Demokratieksperimentariet særligt er involveret i, er:
 
Øvrige aktiviteter forankres i den administrative projektgruppe.
 
Projektudvalget besluttede desuden hvilke emner, der skal drøftes på projektudvalgsmøderne i efteråret 2014. Oversigt over emner vedhæftes referatet.
 
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3668109e1.pdf
3681146e2.pdf
3681148e3.pdf

Bilag

Aktivitetsoversigt - 20. aug 2014
Aktivitetsoversigt - 2. september 2014
Hovedtemaer på møder i Projektudvalget i efterår 2014


2. PhD-samarbejde med RUC: 'Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab'

Sagsgang og sagstype

Demokratieksperimentariet – ByrådetBeslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 
  1. godkender, at Holbæk Kommune deltager i forskningsprojektet: "Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab"

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Roskilde Universitet (RUC) har inviteret Holbæk Kommune til at deltage i et 3-årigt forskningsprojekt: "Styrkelse af kommunalpolitikernes politiske lederskab".Deltagelsen i projektet giver Holbæk Kommune mulighed for at:

 

Holbæk Kommune vil bl.a. skulle stille sig til rådighed i forbindelse med interviews.De to øvrige kommuner, som deltager i forskningsprojektet, er Hedensted og Fredensborg kommuner.Projektet er 3-årigt og starter op i august/september måned 2014.Projektforslaget bliver kort præsenteret af professor Jakob Torfing og PhD-studerende Kristina Krüger Hansen på mødet i Demokratieksperimentariet den 26. august 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes medfinansiering af forskningsprojektet vil være 110.000 kr. pr år i tre år (2014, 2015, 2016).Projektdeltagelsen finansieres over byrådets konto.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Demokratieksperimentariet den 26-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3662930e2.pdf

Bilag

Forskningsprojekt om styrkelse af kommunalpolitikeres politiske lederskab.pdf