UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Introduktionsseminaret

STARTTIDSPUNKT

28-01-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2014 10:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2014
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af mødetidspunkter og ugedag
4. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer
5. Orientering om udvalgets hovedopgaver1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 28. januar 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-01-2014
 
Pernille Kruse valgt til formand
Jørgen Jensen valgt til næstformand
 

Referat
Sagsfremstilling3. Godkendelse af mødetidspunkter og ugedag

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget godkender mødedatoer og mødetidspunkter for 2014

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Møder i 2014

 

Udvalget mødes hver måned. Derudover bliver der holdt dialogmøder med Ældrerådet to gange årligt.

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes på mandage kl. 14-17 på følgende datoer:

 

Mandag den 3. februar 2014. Ekstraordinært møde fra kl. 15-16.

Mandag den 24. februar 2014

Mandag den 24. marts 2014

Mandag den 28. april 2014

Mandag den 26. maj 2014 fra kl. 15-18. Dialogmøde med Ældrerådet kl. 12-15.

Mandag den 23. juni 2014

Mandag den 25. august 2014

Mandag den 22. september 2014

Mandag den 27. oktober 2014 fra kl. 15-18. Dialogmøde med Ældrerådet kl. 12-15.

Mandag den 24. november 2014

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-01-2014
 
Mødedatoer og mødetidspunkter for 2014 godkendt
Leif Juhl melder afbud til mødet mandag den 3. februar 2014.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget tager orientering om muligheden for deltagelse i kurser og konferencer indenfor udvalgsområdet til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

KL arrangerer en årlig konference, som er fagspecifik for de enkelte udvalg. Som udgangspunkt deltager alle udvalgsmedlemmer i den. På Udvalget for Voksnes område er det KL´s sociale temamøde den 22. – 23. maj 2014.

 

Derudover er der afsat et begrænset beløb til konferencer/kurser. En tommelfingerregel er, at der er cirka 2.000 kr. årligt pr. udvalgsmedlem.

 

Det er udvalget selv, der afgør, hvordan pengene bliver fordelt.

 
 

KL har følgende arrangementer i 2014:

 

Dato

Konference

Sted

22.-23. maj 2014

KL´s sociale temamøde

Aalborg Kongres & Kultur Center

30. september 2014

KL´s Ældrekonference

Hotel Comwell Kolding

7. oktober 2014

KL´s Misbrugskonference

Hotel Comwell Kolding

26. november 2014

KL´s Handicap- og Psykiatrimesse

Hotel Comwell Kolding

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-01-2014
 
Orientering om muligheden for deltagelse i kurser og konferencer indenfor udvalgsområdet taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling5. Orientering om udvalgets hovedopgaver

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget tager den korte overordnede introduktion til udvalgsområdet til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kenn Thomsen vil på mødet give en kort introduktion til Udvalget for Voksne´s område, som omfatter tre politikområder:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-01-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling