UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat - dialogmøde med ældrerådet

STED

Kanalstræde mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

23-10-2017 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-10-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. nedenstående punkter drøftes med Ældrerådet.


Beskrivelse af sagen
  1. Drøftelse af Ældrerådsarbejdet 2014-2017 i Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-10-2017
Formanden kvitterede for samarbejdet med udvalget i indeværende valgperiode.
 
Ældrerådet har udarbejdet en rapport vedr. rådets arbejde i hele perioden. Rapporten blev kort præsenteret af Klaus Nikolaisen.
 
I forhold til det fremadrettede arbejde fremhæver Ældrerådet særligt to forhold. For det første anbefaler rådet, at der fremadrettet arbejdes med Ældrerådets synlighed fx gennem forbedring af hjemmeside og pjecer. For det andet bør der arbejdes videre med den rette form for dialogmøder med udvalget, så at der skabes bedre rammer for en reel dialog mellem det politiske udvalg og Ældrerådet. 
 
Ældrerådet gjorde desuden opmærksom på, at Ældrerådet høres om alt, hvad der vedrører ældre, herunder kultur- og fritidsområdet. 
 
Endelig opfordrede Ældrerådet til, at der laves et introduktionsforløb for det nye Ældreråd, herunder at nyt Ældrerådet hurtigt får mulighed for at være i dialog med det ansvarlige politiske udvalg.caseno17-13143_#4341943_v1_dialogmøde rapport om ældrerådsarbejdet.pdf

Bilag

Dialogmøde rapport om ældrerådsarbejdet