UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat - Dialogmøde med Ældrerådet

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

29-05-2017 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2017 15:00:00


PUNKTER

1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet1. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, indstiller at:
  1. nedenstående punkter drøftes med Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen
  1. Budget 2018 – forslag og ideer
    • Boformer, forholdet mellem plejecenter, hjemmepleje og midlertidige boliger, seniorbofællesskaber.
    • Brugen af dagcentre i den forbyggende indsats (fx dosering af piller, indkøb, sårbehandling, etc.)

  1. Transport til aktivitetscentre for svage ældre

  2. Frivillighed – fritidsaktiviteter

  3. Fremmødevalget – status på planlægning

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 29-05-2017
Drøftet