UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

09-01-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2017 17:00:00


PUNKTER

121. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. januar 2017
122. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område121. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
  1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 9. januar 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Godkendt
122. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

  1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område fastsættes som foreslået i det vedlagte bilag.

Beskrivelse af sagen
Byrådet er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Byrådet har senest den 17. april 2013 offentliggjort en oversigt over fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Sagsbehandlingsfristerne er - blandt andet som følge af lovændringer – løbende blevet revideret. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. 
 
Oversigten vil, med de eventuelle ændringer, byrådet måtte beslutte, blive offentliggjort på kommunens hjemmeside uden farvemarkeringerne, uden de to kolonner, der er markeret med orange og uden den tekst på side 1, der står i den kantede parentes. 
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.


Lovgrundlag – link
§ 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017
Indstilles til beslutning, dog med bemærkning om, at udvalget ønsker, at fristen for sagsbehandlingen på pasning af døende nedsættes eller gradueres.
Administrationen bemyndiges til at undersøge muligheden for at nedsætte eller graduere fristen frem mod behandling i Byrådet.


caseno16-55124_#4077284_v1_sagsbehandlingsfrister på det sociale område.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område