UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-08-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-08-2015 17:00:00


PUNKTER

74. Godkendelse af ekstraordinær dagsorden til mødet d. 24. august 2015
75. Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse74. Godkendelse af ekstraordinær dagsorden til mødet d. 24. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Dagsorden til ekstraordinært møde d. 24. august 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling75. Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller,
 
  1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 141,7 mio. kr. (ældreboliger 122,1, servicearealer 12,6 og dagcenter 7) til opførelse af det nye plejecenter i Tølløse,
  2. At der gives et tillægs-rådighedsbeløb på 11,8 mio.kr. i 2015 til finansiering af kommunens nettoudgift i 2015,
  3. At der optages en midlertidig byggekredit hos KommuneKredit på 107,4 mio.kr. til delvis finansiering af anlægsudgifterne til ældreboligerne. Når byggeriet er færdigt, vil byggekreditten blive indfriet af et endeligt lån,
  4. At der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsættes 19,6 mio.kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i 2012 at etablere det nye plejecenter i Tølløse som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), og i april 2015 blev byrådet orienteret om, at Danske Diakonhjem havde afgivet det bedste tilbud, hvorefter kontrakten blev indgået.
 
Projektet er på nuværende tidspunkt under projektering. Byggeperioden påbegyndes i efteråret 2015 og løber frem til primo 2017.
 
Den samlede bygge- og anlægssum:
Ældreboliger 122, 1 mio. kr. inkl. moms
Servicearealer   12,6 mio. kr. ekskl. moms
Dagcenter     7,0 mio. kr. ekskl. Moms
 
Udgifterne til ældreboliger finansieres via lån (88%), beboerindskud (2%), resten skal finansieres af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune får dog indtægten fra salget af grunden, som indgår i udgifterne til ældreboligerne.
Udgifterne til servicearealer og dagcenter skal afholdes af Holbæk Kommune, dog modtager Holbæk Kommune 40.000 kr. pr. bolig fra staten (2,6 mio.kr.).
 
Oversigt over udgifter/indtægter for Holbæk Kommune:
 
 
2015
2016
2017
2018
I alt i mio. kr.
Ældreboliger
 
38,5
79,4
4,2
0,0
122,1
Lån KommuneKredit
88 %
-33,9
-69,9
-3,7
0,0
-107,4
Beboerindskud
2/3 af 2 %
0,0
0,0
-1,6
0,0
-1,6
Servicearealer
 
4,3
7,0
1,3
0,0
12,6
Tilskud fra staten
40.000 kr. pr. bolig
0,0
0,0
0,0
-2,6
-2,6
Dagcenter
 
2,9
3,1
1,0
0,0
7,0
Salg af grund
 
0,0
0,0
-4,8
0,0
-4,8
Inventar
 
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
 
 
11,8
19,6
-1,0
-2,6
27,8
En mere detaljeret likviditetspåvirkning fremgår af bilaget.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2015 og overslagsårene 2016 – 2018 var der i 2017 afsat en forventet nettoudgift på 28,6 mio.kr. under forudsætning, at det var et OPP-projekt.
 
Holbæk Kommunes budget likviditetspåvirkes allerede i perioden 2015 til 2018. Der er derfor behov for en fremrykning og frigivelse m.m. af de budgetsatte midler, og samtidig må der i budgettet for 2016 m.v. indarbejdes nedenstående beløb til finansiering af anlægsudgifterne.
 
Opgave
Bevillingstype
2015
2016
2017
2018
I alt i mio. kr.
Frigivelse og fremrykning af budgetsatte midler
Anlæg
11,8
19,6
-1,0
-2,6
27,8
 
I budgettet for 2015 var der i 2017 til anlæg af OPP-projektet afsat 28,6 mio.kr., nu forventes udgiften at blive 27,8 mio.kr., eller en mindreudgift på 0,8 mio.kr.
 
Udgiften til renter og afdrag på lånet må sammenholdes med den forventede driftsramme for OPP Plejecenter i Tølløse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
27. juni 2012: Egnethedsvurdering – Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentlig-Privat-Samarbejde
30. april 2013: Ny struktur på aktivitetscenterområdet
14. august 2013: Placering af nyt plejecenter i Tølløse
18. december 2013: Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse
22. september 2014: Orientering om OPP i Tølløse
15. april 2015: Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-08-2015
Indstillingen anbefales godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-42099_#3408657_v1_oversigt over likviditetspåvirkningen .docx

Bilag

Oversigt over likviditetspåvirkningen