UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Strandparken

STARTTIDSPUNKT

15-01-2015 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2015 12:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden 15. januar 2015
2. Mandat til KKR repræsentanter i praksisplanudvalget1. Godkendelse af dagsorden 15. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
  1. Dagsorden til møde d. 15. januar 2015 godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 15-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling2. Mandat til KKR repræsentanter i praksisplanudvalget

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har 7/1 2015 modtaget anmodning fra formandsskabet i KKR Sjælland om at give mandat til de kommunale repræsentanter i det regionale praksisplanudvalget til at indgå aftale med de praktiserende læger om honorering for en ekstraordinær oprydning på medicinkortet.

 

Formandsskabet anmoder om at mandatet gives senest den 1. februar 2015 og hvis muligt gerne inden 14. januar 2015.

 

I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK), har kommunerne oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK.

 

For at gøre det muligt for kommunerne at basere medicinadministration på oplysningerne i FMK er det nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.Ved den nye overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blev lægerne honoreret for at tage det nye Fælles Medicin Kort i brug. Der har imidlertid ikke kunne opnås enighed med lægerne om at varetage den ekstraordinære oprydning inden for rammerne af overenskomsten.

 

For at komme hurtig videre med det Fælles Medicin Kort har KL, Danske Regioner og PLO aftalt en plan for den ekstraordinære oprydning. Planen skal forhandles på plads i det regionale praksisplanudvalg.

 

KL har beregnet, at oprydningen vil koste Holbæk Kommune 176.250 kr. som finansieres af midlerne fra økonomiaftalen til styrkelse af det nære sundhedsvæsen - herunder ekstra-ordinære indsatser hos de praktiserende læger.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt under forudsætning af Voksenudvalgets godkendelse.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 15-01-2015
Udvalget besluttede at anbefale indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850634e1.pdf

Bilag

Udkast til lokal implementerings aftaler mellem kommuner regioner PLO.pdf